Plasma-Teknologi

- Den Nya rymdteknologin -

Framtagen av Keshe Foundation


Observera att man inte behöver förstå allt detta

för att dra nytta av plasma-teknologin!


Måndagen den 26 oktober 2015 släppte dr Keshe denna teknologi fri för alla att ta del av. För att förstå denna krävs det ett helt nytt sätt att tänka och därför gav han under samma vecka fria Internet-föreläsningar som förklarar det vi behöver veta för att kunna använda den nya tekniken, den sk blåkopian.

Man kan nu beställa en plasma-reaktor som Keshe Foundation har utvecklat. När man installerar den i sitt hem kan elförbrukningen gå ner till hälften. Inom en snar framtid kommer de också släppa en plasma-generator som gör att elförbrukningen via stamnätet kan minskas till 0.

På denna sajt hittar du viktiga länkar till allt detta och dessutom ett sammandrag av den information som dr Keshe ger vid föreläsningarna. Detta kommer att byggas upp successivt i form av en strukturerad kunskapsbank. Där samlas även erfarenheter och tips från människor runt om i världen som själva experimenterar med denna teknologi.


Keshe Foundation

Presentation av institutet

Webbsajt , facebook , svenska facebook , YouTube , Google

Bild på Plasma-reaktorn


UPP UPP KunskapsBank Blåkopian