För dig som vill veta det viktigaste:


Sedan många tusen år
har vår värld styrts av 13 familjer; ”kabalen”.
De har styrt oss genom krig, media, företag, banker och politiker.
Deras mål är att
själva leva gott genom massans slaveri & skövling av Jorden.
Läs mer

Idag
håller kabalens maktstruktur på att krackelera, tack vare
 en ny sammanslutning mellan länder och hjälp från många galaktiska vänner.
Deras mål är att
alla ska leva gott och få utveckla sin högsta potential.
Läs mer

Vår nya plats i Kosmos
ger oss en annan ”energimiljö” än mänskligheten någonsin haft eftersom
jorden tidigare legat inom ett ”skyddande moln” under galaxens rotation i Kosmos.
Nu blir det svårare att leva
mot kärleken, men lättare att skapa ett liv med kärlek.
Läs mer

Det enda du behöver göra
är att inse att du själv skapar din framtid med dina tankar och
att du därför ska vara medveten om vad du tänker
så att du får den framtid du önskar
för dig och alla andra.
Läs mer

&

ännu mer

Sedan många tusen år

Kabalen kallas även 'Illuminati' ("De Upplysta") och består i sin kärna av 13 omätligt rika familjer.
De har namn som
Rockefeller, Rothschild, Warburg, Medici, Windsor etc.
Blodlinjerna hos dessa familjer går tillbaka till den babyloniska tiden och de behåller dessa blodlinjer så rena som möjligt genom att hela tiden gifta sig med varandra. De utgör också toppen av den mäktigaste organisationen i världen,
Frimurarna.

De stöds av 300 andra familjer, ofta med välkända namn som Bush, Ford, Roosevelt etc.

Omkring dem finns en hel del människor som har ett maktbegär, såsom Henry Kissinger, Bill Gates, Hillary Clinton, Warren Buffet etc.

Tillsammans kontrollerar de praktiskt taget all media, makt och pengar i världen. De driver otaliga organisationer och ordnar, såsom Vatikanen, FN, Världsbanken, CIA, NSA, NASA och många andra. Den nuvarande påven försöker dock dra Vatikanen ur detta grepp.

Kabalen har sett till att vi bombarderas av hjärntvätt varje ögonblick av våra liv, med hjälp av språket, symboler, ”musik”och utbildning.

Under hundratals år har Illuminaterna arbetat med en hemlig agenda för att föra dem i små steg till en så kallad "Ny Världsordning". De har ingen respekt för mänskligt liv över huvud taget och är korrupta in i märgen.
De har
startat och underhållit krig från båda fronter (i nutid t.ex. i Irak och Syrien) för att sprida skräck, oenighet och obalans i världen. Allt för att minska och försvaga massan och göra oss lätta att styra till deras fördel. IS är också en produkt av Illuminati och de senaste ”terrorattackerna” är egentligen Kabalens dödsryckningar eftersom de nu märker att de förlorar sin makt och gör allt för att sprida rädsla.

Just nu (vintern 2015-16) fråntas de all sin makt, bit för bit, samtidigt med införandet av den nya ekonomin.

Fortsätt läsa om vad som händer idag eller gå tillbaka eller läs ännu mer om Kabalen eller Ekonomin


Idag

händer mycket positivt på jorden men allmänna media visar inte detta ännu eftersom dessa alltid har varit helt styrda av de mörka krafterna, Kabalen, som använt media för att hålla oss okunniga och sprida rädsla.

Tills nu så har en stor del av världens pengar och tillgångar styrts av Kabalen som har roffat åt sig ofantliga rikedomar genom den stora massans slaveri. Men det som händer på sidan om just nu är att flera nationer, BRICS, har slutit sig samman och samlat ihop sina enorma guldreserver. Med dessa tillgångar håller man nu på med att skapa en ny rättvis världsekonomi där alla människor kommer att dela på världens rikedomar. Dessutom håller man på att frånta Kabalen deras makt och frigöra deras tillgångar som har varit dolda för oss. Pengarna har börjat delas ut nu under mitten av december 2015 och dessa kommer finansiera t.ex. miljöprojekt och sedan kommer pengar även spridas till befolkningen genom humanitära fonder i 182 länder till att börja med.

Som ett led i skapandet av den nya ekonomin så kommer all världens valutor att värderas om och bli uppbackade av guld, som de var tidigare. Därmed är det slut på det ansvarslösa beteendet att trycka nya pengar vid behov som bara urholkar värdet för framtiden. Vissa valutor kommer bytas ut mot nya, t.ex. USA:s dollar och euron.

Tack vare Kabalens fall är det nu också fritt fram för miljövänliga energiteknologier som undertryckts under alla år. Ett exempel är dr Keshes plasmateknologi som kan användas för bl.a. energialstring och transport.

Nu när media så småningom befrias från all censur kommer vi få veta mer om våra galaktiska vänner som besökt oss sedan tusentals år. Dessutom kommer vi få veta varför jordens nord- och sydpol har dolts för oss på alla satellitbilder. Vikingarna och många upptäcktsresanden hittade något där som Kabalen inte vill att vi ska veta om.

Lite längre fram (kanske 2017) kommer nya regeringsskick att införas med början i USA, när NESARA utropas, vilket sedan kommer spridas globalt genom GESARA. NESARA (National Economic Security Reformation Act) är baserad på den ursprungliga amerikanska kontitutionen men stoppades under alla år av Kabalen.

Fortsätt läsa om vår nya plats i Kosmos eller gå tillbaka eller läs ännu mer om Nya Ekonomin  
Vår nya plats i Kosmos

Solsystemet som roterar långsamt runt galaxens centrum (det tar miljontals år för att gå runt en gång) har sedan slutet av 2012 börjat lämna en skyddande ”bubbla och gå in i en ny typ av strålning eller energi som vi inte har sett förut. Detta är en evolutionär energi som fysiskt kommer att påverka Solens magnetfält (heliosfären) – som sedan via solvinden kommer att gå vidare till magnetfältet på jorden. Solens heliosfär ändrar vårt magnetiska rutnät. Kombinationen av dessa och andra energier som skiftar och förändras påverkar alla direkt en sak – vårt DNA.

Både mänskligheten och Jorden befinner sig nu i en övergångsprocess. Denna process kallas "Uppstigning". För mänskligheten betyder detta att vi gör ett språng i medvetandet, medan det för vår planet betyder att hon kommer att gå till en högre dimension/densitet.

Fortsätt läsa om Uppstigningen av Jorden och mänskligheten eller gå tillbaka  
Det enda du behöver göra

är att hålla en kärleksfull attityd till dig själv och andra även om det blir en övergångstid av kaos innan allt mörker är utrensat ur oss själva och vår omvärld. Läs och titta på sådant som ger dig hopp och glädje och undvik nyheterna som ändå inte ger den rätta bilden av vad som händer. Så småningom kommer du få veta vilken gränslös kraft du bär på och hur du kan använda den till ditt och allas bästa.

Fortsätt läsa om Kärlek eller  Rätt Agerande eller  Råd  eller  gå tillbaka  Här hittar du länkar till ännu mer intressant information    


* * * MENY * * *

*

Ordlista

* * *

Kabalen   *   Vår styrda media

Jordens sanna Historia

Den fysiska illusionen

* * *

BRICS

NESARA och GESARA

Den nya världsekonomin som formas nu

Nyheter från Neil Keenan

* * *

Vår nya plats i Kosmos

Uppstigningen av Jorden och mänskligheten

Kommande naturkatastrofer

Inaktivering av vapen

Helandet av Jorden

 * * *

2016

Utrensning av gamla mönster

Vad som händer i kroppen vid uppstigningen

Ett öppet hjärta  *  Kärlek  *  Hälsa  *  ”Rätt” agerande  *  Råd

Nya utvecklingen av människan

* * *

Ljusportaler

Våra galaktiska vänner

Dagsaktuella kanaliseringar

Kontakt med våra galaktiska vänner

* * *

Hemsidan

Tillbaka

*