*

- ORDLISTA -

Menyn

*

Dimensioner

Gaia  *  GCA  *  GESARA

Ihåliga Jorden  *  Illuminati  *  

Kabalen  *  

M1 * N1  *  NESARA  *  

TRN

Uppstigningen

Gaia är namnet på Moder Jord

Upp
*

- KABALEN -

INLEDNING   *   SENASTE NYTT   *   HISTORIK   

MENYN

*

INLEDNING   

[Thegreaterpicture.com]   ' Illuminati ' ("De Upplysta"), består i sin kärna av 13 omätligt rika familjer. De har namn som Rockefeller, de Rothschild, Warburg, Bruce, De Medici, Windsor etc.

De stöds av 300 andra familjer, ofta med välkända namn som Bush, Ford, Roosevelt, Agnelli, Kuhn, Loeb, Morgan, Montgomery, Schiff etc.

Omkring dem finns en hel del människor som har ett maktbegär, såsom Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Hillary Clinton, Warren Buffet etc. Tillsammans kontrollerar de praktiskt taget all makt och pengar i världen. De driver otaliga organisationer och ordnar, såsom Vatikanen, FN, Världsbanken, CIA, NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones och många andra.

Upp


SENASTE NYTT

[Galaktiska Federationen 19/1-16] Operationen för att ta ned den mörka oligarkin återupptas. Det finns ett antal program som snabbt kommer att bilda nya och upplysta regeringsskick.

[Galaktiska Federationen 16/12-15]  Kabalen har förlorat all makt över mänskligheten, och en del kommer att spärras in, och andra får amnesti. Dessa kabaler har på alla sätt försökt att stoppa och blockera att allmänheten kände till dessa fonder, som nu spelar rollen att frigöra mänskligheten från ett monetärt ekonomiskt system som är baserat på skuldslaveri. Många berättelser kommer att delges mänskligheten angående denna gynnsamma händelse i denna Ålder, då många regeringar förbereder att stängas ned i detta Nuet. Ni kommer att lägga märke till hur många representanter med höga profiler arresteras, och många som avgår från sina maktpositioner, inkluderande domare i Högsta Domstolen och de i Kongressen (riktat till USA). Alla krig i mellanöstern, södra Afrika och norra Afrika kommer snart att upphöra. I själva verket kommer alla skjutvapen och militära krigsmaskiner och krigsfartyg att oskadliggöras i detta Nuet.

[Galaktiska Federationen 8/12-15]  Vi tillsammans med de urgamla familjerna, utvalda kungligheter och deras hemliga samfunds godkännande ämnade snabbt göra oss av med Anunnakis undersåtar genom att skicka dem till en speciell serie av alternativa verkligheter.

[Kollektivet 4/12-15]  De energier som når jorden nu, och med dem nivån på det kollektiva medvetandet, har nått en ny och aldrig tidigare skådad högre nivå vilket gör denna tid, vid annalkandet av 12-12, särskilt kraftfull när det gäller eskalerandet av vibrationen hos, inte bara jorden själv men av mänskligheten som helhet.

När de noterar detta ökande crescendo kommer de mörka hattarna vara särskilt aktiva och särskilt desperata, i arbetet med att hålla mänsklighetens vibration så låg som möjligt. Och den lägsta möjliga vibrationen? Rädsla. Tätt följd av sorg och chock. De har använt dessa manipulationer för att styra er i många tusen år och är mycket olyckliga nu när de ser att de inte fungerar så bra som de en gång gjorde.

Ni kommer att märka hur världen kom samman efter vad som kallats ”Parisattackerna” (även om attacker förekom på andra håll i världen också vid den tiden).

I likhet med enandet av tanke och känsla som inträffade efter den 11 september, 2001 – medkänslan, beskyddandet, viljan att hjälpa och stödja andra, enigheten som visades i världen efter novemberattackerna i Paris visade en annan värld än mänskligheten har sett på årtusenden.

Ni kommer att märka att man anstränger sig nu för att bevisa att det var just muslimer (eller araber) som attackerade människor i Paris och på senare tid i San Bernadino, Kalifornien.

Detta är ett avsiktligt bedrägeri; ett evigt muslim/kristet krig är en del av den Nya Världsordningens stora plan men planen upplöser sig snabbare än de mörka hattar kan hålla reda på.

De är medvetna om att de förlorar stöd bland de många underhuggare som har hållit deras verksamhet i rörelse så länge, men de är inte medvetna om hur snabbt och hur många av dessa som lämnar eller kommer att lämna företagen, byråerna och bolagsstyrelserna de har varit slavar åt.

De är också okänsliga för den fulla effekten som dessa attacker har på Jordens folk, i den nya miljön på Jorden med dess högre frekvens.

[Hilarion 6/12-15]  En tid kommer att nalkas då de som inte håller världens och dess invånares högre bästa i sina hjärtan, inte kommer att kunna fungera i de ökande frekvenserna. Det kommer att leda till att alla deras strukturer och verk kollapsar och deras utförsbacke mot förfall påbörjas. Allt som fanns på plats kommer att behöva omjusteras, för att det ska kunna överensstämma med det större Ljuset och Planen för denna planet och dess alla folk.

Upp

HISTORIK   

[Thegreaterpicture.com]  Under hundratals år har Illuminaterna arbetat med en hemlig agenda som skulle att föra dem i små steg till en så kallad "Ny Världsordning". De har ingen respekt för mänskligt liv över huvud taget och är korrupta in i märgen.

Blodlinjerna hos dessa familjer går tillbaka till den babyloniska tiden och de behåller dessa blodlinjer så rena som möjligt genom att hela tiden gifta sig med varandra. De utgör också toppen av den mäktigaste organisationen i världen, Frimurarna.

[Montague Keen 27/12-15]  Kabalen har sett till att ni bombarderas av hjärntvätt varje ögonblick av era liv, med hjälp av språket, symboler, ”musik”, utbildning.

Upp

*

- MEDIA -

INLEDNING   *   SENASTE NYTT   *   HISTORIK

MENYN

*

INLEDNING

Upp

SENASTE NYTT

[Judas 10/12-15]   Idag som många andra dagar händer det mycket runtom på vår jord. Det finns alltid något land som har gjort en ny manifestering av den nya verkligheten. Det som händer i små länder syns och hörs det inte så mycket av i media. Därför kan allt mycket lättare manifesteras där. Det går helt enkelt de mörka förbi innan de upptäcker det och då är det redan försent. Det här har skett inom olika områden, var det gäller teknologi eller bankväsen.

[Judas 5/12-15]   Mycket positivt händer på vår jord men lite skrivs i våra allmänna medier. Det kan röra sig om teknik, alternativa mediciner eller hjälp till olika slags utrotningshotade djur. Det kan handla om ekonomi och på en politisk nivå.

[Kollektivet 4/12-15]   Det begås många brott mot mänskligheten nu, och har begåtts, runt Jorden, vilket är oacceptabelt för er. Och ni kommer att märka att endast vissa orättvisor uppenbaras för er medan andra är dolda, beroende på vad som stöder de mörka hattarnas ändamål.

Upp

HISTORIK


Upp


*

- DEN FYSISKA ILLUSIONEN -

MENYN

*

[Sananda 9/1-16]  När det overkliga separationsspelet genom mänsklighetens kollektiva val har avslutats och de motstående sidorna i era individuella mänskliga egenskaper kan förenas och integreras, kommer enorma kreativa förmågor att uppstå, som kan göra det möjligt för er att samarbeta i ett underbart tillstånd av harmoni och mycket snabbt hela all den skada som har inträffat under eonerna.

Separation är ett oharmoniskt tillstånd, där yin och yang har rubbats ur sina tillstånd av förening, har blivit extremt förvirrade, och har så valt att se varandra som vildsinta fiender.

Ondskan är overklig. Men i illusionen spelar ni ett mångfacetterat spel, och ondskan är en av facetterna. Den verkar vara mycket mäktig, men det beror enbart på att ni är rädda för den.När ni öppnar era hjärtan till Kärlekens gudomliga fält, i vilket ni för evigt är inneslutna, upplöses rädslan. När rädslan upplöses så upplöses likaså konflikten som enbart är en reaktion på rädslan. Det är som att vakna upp från en mardröm som är overklig, Mänsklighetens uppvaknande är likadant, men på en extremt stor skala.

[Rådet 5/12-15]   De synbarligen nuvarande omgivningarna är i själva verket kristalliseringen av tidigare medvetandetillstånd.

[GFL 1/12-15]   Framträdandet av fysikalitet är bara en projektion av ett sinne, vilket manifesterar sig själv som ett kvantumhologram av planeter, solsystem, stjärnor och de många diverse livsformer som existerar i form inom illusionen.

[De Nios Råd 28/11-15]   Det ni upplevt som verklighet är inte det. Det är en illusion som presenteras som en läxa. Som ett resultat av vad ni har trott, som individ och som kollektiv. Det är en spegling av hur ni ser på er själva, men är inte verklig.

[Ärkeängel Uriel 2/12-15]  Ni lever i stort sett i ert eget universum, del av ett virtuellt verklighetsspel. Då ni bara kan uppfatta verkligheten ni skapar så tror ni att det är den enda som finns, men det finns ett oändligt antal parallella verkligheter som samexisterar. Ni går från en parallell verklighet till en annan i varje närvarande ögonblick. I enlighet med hur ni ändrar er vibrationsfrekvens så går ni in i ett parallellt universum som matchar denna frekvens. Detta handlar om att kalibrera er frekvens för att matcha verkligheten ni vill skapa för er själva och andra. Grejen är att komma i linje med ert sanna skapar-jag, och skapa ert högsta goda och det högsta goda av allt samtidigt i ert Universum. Detta handlar om att vara den klara skaparen av er vibrationsmiljö.

[Teamet 16/12-15]  Allt som kan ses på verklighetens scen understöds av kollektivets tankar, ord, känslor och handlingar. Var och en är en magnifik multi-dimensionell varelse med förmågan att skapa och framkalla det som manifesterar sig i denna täta fysiska 3D-upplevelse. Utifrån vad vi kan observera, fortsätter olyckligtvis de flesta individer att använda sina kraftfulla gåvor för att skapa ’upp och ner’ och ’baklänges’. De är fullständigt omedvetna om att precis det som de motsätter sig och spjärnar mot, blir starkare och mera solitt, så att säga. Därför kan skapelsens frekvenser i det kollektiva medvetandet fortsätta att framkalla förfärliga och tragiska händelser, vilka sedan får energi och blir manifesterade i den globala upplevelsen.

Upp*

- BRICS -

INLEDNING   *   SENASTE NYTT   *   HISTORIK

MENYN

*

INLEDNING  


Upp

SENASTE NYTT

Nyhetsinslag 2011

Upp

HISTORIK

Upp


*

- NESARA och GESARA -

INLEDNING   *   SENASTE NYTT   *   HISTORIK

MENYN

*

INLEDNING

NESARA (National Economic Security and Reformation Act) formulerades på 1600-talet men har hindrats under alla år av den mörka Kabalen. När denna utropas kan man se det som startskottet för manifesterandet av den Nya Ekonomin där ALLA får tillgång till det överflöd som de mörka roffat åt sig under många tusen år.

Upp

SENASTE NYTT

[Ashtar via Susan 12/1-16]  OBAMA HAR UTROPAT NESARA
Obama har utropat NESARA ger frihet till varje man, kvinna och barn och i förlängningen till hela Planeten Jorden och bortom Universum !!! Se videon här eller läs texten av talet här.


Upp

HISTORIK


Upp


*

- EKONOMIN -

INLEDNING   *   SENASTE NYTT   *   HISTORIK

MENYN

*

INLEDNING

En bra film som förklarar hur Kabalen missbrukat pengar och sugit ut folket.

Upp

SENASTE NYTT

En del av denna information kommer från personer (t.ex. ZAP) med nära insyn i det som sker. Tidsprognoser ska dock alltid tas som ett ”i-bästa-fall-scenario” eftersom det är många faktorer som måste samspela och det dessutom finns krafter som motarbetar den nya ekonomin ”för folket”.

[Federationen av Ljus 19/1-16]  De som är utnämnda att leverera era godbitar står redo att fullborda denna uppgift. Förseningen som pådyvlades dessa tappra krigare är slut. Ett nytt finansiellt system som helt och fullt stöder ett tillstånd av permanent välstånd är nu praktiskt taget på plats.

[Judas 17/1-16] - Fördelningen av fonderna har börjat på vissa platser i världen. Vilka platser är för tidigt att avslöja än.

[Judas 9/1-16] De sista justeringarna görs i dagarna framöver, sen är det igång, kära vänner. Förändringarna har redan startat på vissa platser men dem pratas det inte så mycket om än. Må de utvecklas i fred innan de stora länderna dras in i den här karusellen.

[Galaktiska Federationen 9/1-16] Många förväntade operationer är försenade på grund av alltför försiktiga och onödiga säkerhetsåtgärder. för att i hemlighet förflytta enorma summor över gränser mellan länder. Det har försinkat leveranserna och ändrat på när dessa pengar kommer att levereras. denna mer saktfärdiga process får två resultat. För det första så har den allvarligt försenat ett antal framtida uttalanden som kommer att signalera starten av nya regeringsskick och uttalandena som påbörjar den globala valuta omstarten. För det andra har det saktat ned det preliminära schemat för massarresteringar och för omdaningen av världen bedrägliga bankväsen.
Tiden för många kritiska uttalanden är här. Dessa kommer att starta en enorm dominoeffekt, som kommer att ändra er verklighet för evigt. Detta inkluderar ett nytt och rättvisare monetärt system, välstånd, och förstås nya regeringsskick.
De som sattes i ledarpositioner för att ge er ett storslaget välstånd är till slut redo att avsluta en lång process som började för många århundraden sedan.

[Galaktiska Federationen 29/12-15]  Under den första delen av detta kommande Gregorianska nyår kommer ni att få se en serie av enastående händelser. Nya regeringsskick kommer att ändra på er världs nuvarande internationella mönster och tillsammans med införandet av välstånd så kommer det att driva era eoner långvariga koncept av skuldslaveri till historiens skräphög.

[Galaktiska Federationen 16/12-15]  Det är viktigt att veta att alla valutor har blivit bekräftade för en global omstart och den kommer snart att bli genomförd. Allmänheten kommer att bli medvetna och få kunskap om detta genom utbildningsprogram som sätts på plats. Kritiska uttalanden kommer snart att göras och pengar kommer att betalas tillbaka och distribueras till varje nation i världen för att återställa balansen och utradera fattigdom inom varje aspekt och struktur av samhället. Dessa fonder kommer också att nollställa alla skulder till centralbanker från folket och regeringar i världen. Alla skulder kommer att deklareras ogiltiga.

Allt guld som stals och hölls i underjordiska bunkrar, och hölls i hemlighet av U.S.A. har återlämnats till dess rättmätiga ägare, vilket är de urgamla Asiatiska Kungliga Drak-familjerna. Då vi går framåt med signering-processen för fonderna som frisläpps till varje bankinstitution och till centralbankerna, så kommer detta att komma till allmän kännedom för mänskligheten. För tillfället så behöver de som är medvetna om sådana konton hålla det till deras egna beslut så vida de vill göra anspråk på sådana fonder hos lokala banker. Ni kommer att få hjälp och utfärdas tillräckligt med betalningar från dessa fonder för att göra livet lättare och utan oro och stress på grund av pengar. Då kan de som är fokuserade på uppstigning helt fokuserade på deras spirituella tillväxt, och hela Jorden än mer, då hon förflyttar sig in de högre världarna.

[ZAP 17/12-15]  Jag har fått dokumentbevis på att stiftelsepengarna är släppta till projekten. Den första överföringen går ut och vi kommer få dem antingen på måndag eller tisdag.

[Galaktiska Federationen 15/12-15] Pengarna som ni har väntat på är här! Deras ankomstordning beror på ett antal faktorer. Först så handlar det om graden av allmän säkerhet som används av de större grupperna som är involverade. Dessa första pengar kommer att bli inledande fallande domino-brickor, vilket kommer påbörja det formella slutet på den globala kabalens mörka styre. Detta betyder en formell initiering av en hel mängd nya bank- och finansiella processer. För det andra så signalerar dessa pengar slutet på den bedrägerifyllda amerikanska centralbanken ”US Federal Reserve”. Det pågår en sista stor kamp mellan de som förlorar slaget om att bevara denna betungande institution och de som önskar att begrava den. För det tredje så går många som skall frisläppa dessa fonder igenom en inre kamp emot att göra så. Trots detta så frisläpps fonderna vid rätt tidpunkt (NU). Vi insisterar brådskande på detta, som det enda återstående alternativet.

För länge sedan så togs verkligheten på ytan över av en grupp rebeller som kallades, i det gamla Sumeriska språket, Anunnaki. Dessa invånare av er övervärld styrde på ett drakoniskt sätt under nästa 13 tusen år. Deras vidriga styre upphörde plötsligt för mer än 20 år sedan, i och med Ankarafördraget. Sedan dess har en global kamp pågått angående såvida detta påbud skulle genomdrivas här. Vi är glada att kunna informera er att detta galaktiska påbud råder också här. Vi skall övervaka er övergång till en period som först fylls med sanning, frihet och välstånd! Denna operation har för närvarande övergått i en ny fas och vissa gärningar behöver genomföras. En av dessa är att snabbt förstöra det politiska och finansiella systemet som olagligt har styrt er. Ni är inte finansiellt foder eller slavar till skulder. De som ärar och förefaller att utföra detta påbud förefaller att vara alltför saktfärdiga med att ära Himlens önskningar. Därför så är det nu en tid då ett magiskt ögonblick infaller, vilket förändrar allt. Se denna tid som detta magiska ögonblick. Var modiga och njut av den sista biten av färden!!!

Under de två sista decennierna har vi observerat hur Ljusets styrkor och de större fraktionerna av den mörka kabalen har stridigt med varandra. Många vänner som var i linje med Ljuset har gått bort då en serie av skändliga handlingar tog deras liv. Vi är hängivna till att fullborda våra vänners handlingar. Segern som är här är delvis för att ära dem och för att ära var och en av er som har förblivit starka i er tro på denna stora förändring och på oss. En storslagen process sker för att sätta er i full kontakt med Ljuset. Som representanter av denna gudomliga vision så är vi förpliktigade genom våra sanningar att ge er denna heliga gåva. Vi uttalar därför starkt vår begäran om ett snabbt och säkert frisläppande av dessa fonder. Det är nedslående att se hur de mörkas onda nät fortfarande har den minsta lilla bit att säga till om angående vad som händer. Ljuset behöver rensa ut dem som på något sätt försöker att hindra denna operation. Detta projekt är humanitärt som kommer att ge er alla frihet och medlen för att ändra världen.

Då ni ser tillbaka på allt som pågår runt omkring detta klot så ser ni snabbt graden av panik och den minsta av tvekan som fyller alla involverade. Vi inser att det inte är lätt att drastiskt förändra en värld som har fört sig i en viss rytm under årtusenden. Vi inser också hur enorma förändringarna är som nu beaktas. Dessa ting behöver fullbordas och ett i sanning gigantiskt utbildningsprojekt är sedan kritiskt för framgång. Ni har i era händer precis de medlen som krävs för denna storslagna sociala mediakampanj. Många större regeringar kommer efter NESARA att hjälpa till med denna högst behövliga kampanj. Protokoll annorlunda från alla andra ni har sett i era liv görs redo att sätta på plats. Ert ändamål i dessa projekt är att spirituellt stödja och fysiskt möjliggöra att denna nya verklighet blir till. Använd dessa helger som en språngbräda för de under som skall manifesteras. Vilken underbar värld som nu kommer att kunna ses av alla.

[ZAP 14/12-15]   de gör sitt bästa för att få till stånd en del av de historiska transaktionerna och betalas denna vecka. Detta är helt underbara nyheter och betyder att pengarna kommer att flöda på global nivå före jul. Oavsett, våra pengar från stiftelsen kommer att skickas med start på onsdag (ungefär) enligt kallelsen jag fick för en timme sedan.

[Galaktiska Federationen 8/12-15]   I nuläget så är alla större transfereringar av fonder utförda utav våra jordiska allierade. Denna process var i sig självt mycket utdragen. I vår uppfattning så var säkerheten som man insisterade på högre och bortom alla krav. I vilket fall som helst så skedde det, och nästa steg är leveranser. De som är involverade i denna process är återigen alltför timida för deras eget bästa! Trots detta så förväntar vi oss att det skall ske ganska snabbt. Denna procedur kommer bara att bli starten av händelser som för evigt kommer att förändra er verklighet.

Processen når nu en punkt då de första av många händelser som ni länge har väntat på kan ske. Denna process har påskyndats då var och en av er har börjat tänka kollektivt. Denna förenade ansträngning håller nu på att belönas. Den första delen av en massiv leverans är redo. Vad som återstår är den saktfärdiga uppsåtligheten hos de som styr. Medan allt detta händer pågår de sista framstötarna från de mörkas undersåtar. Ny Året utlovar att bli ett under vilket en hel mängd av sedan länge utlovade löften till sist kan infrias. Leveransen av de första tingen ser ut att hända innan er Jul. Se denna uppsjö av aktiviteter som ett tecken på att några i sanning fantastiska händelser ligger inom en nära horisont. Vig gör redo en serie av ting som enbart är de första sakerna i vårt ”godispaket”. Många underbara ting sker nu. Fonderna från både förvaltningsfonderna och de urgamla familjerna frisläpps och skickas till sina destinationer.

De mörka kanske försöker, som de alltid gör, att sätta krokben för dessa planer. Dessa pengar är dock bara början av en våg av fonder som kommer att överskölja denna värld med Himlens välsignelser! Då ni får dessa fonder så räkna era välsignelser och använd sedan er nåd för att hjälpa era familjer, vänner och andra. Använd dessa fonder för att infria era käraste drömmar och likväl låta andra börja infria sina.

[ZAP 5/12-15]   Denna vecka kom nyheten att Neil Keenan är den nya M1 (”Nummer 1”).
IMF har godkänt att Irak nu kan omvärdera sin valuta,
Dinar. Efter att Irak har tillkännagett detta är det grönt ljus för TRN, som är redo och väntar i bankerna.
Den kinesiska Yuan är nu officiellt i SDR-korgen och kommer att bli fullt operativ i oktober 2016. Därmed skulle
RV kunna börja.

[Geopolitics 3/12-15]  The Keenan Group meddelar att de Asiatiska Äldre; väktarna av historiska skatter, föredrar att släppa massiv humanitär hjälp den första månaden av 2016.
Dessa
historiska skatter är delvis kända som the Global Collateral Accounts - GCA som ska användas till att backa upp världens finansiella system och det är dessa tillgångar som Rothchild-Imperiet har utnyttjat i decennier med sitt stora fraktionerade banknätverk.
Historiskt så finns det endast en
M1 med full befogenhet att betala ut tillgångarna i ett enda syfte, d.v.s. fredlig humanitär utveckling av planeten. Detta är den primära anledningen till mordet på den sista äkta presidenten av Amerika, John F Kennedy och fallet från makten för Indonesiens president Sukarno, den ursprunglige M1.

Här följer ny information från ”Asian Insider”: Den 25 november 2015 hölls ett möte i Asien med
De Indonesiska Äldre, som representerar den största depån (värt kvadriljoner) i
    
GCA (Global Collateral Accounts - pengar avsedda att delas ut till mänskligheten);
De Äldres Andliga Rådgivare ”Prinsen”
Jo; och Neil Keenan.
De Äldre meddelade Neil att de sedan över ett år har lagt undan tillgångar åt Neil, i väntan på en ”säker” tid för överförandet till honom.

Med skaror av legosoldater som obevekligt patrullerar bunkerområdena i hopp om att stjäla tillgångarna åt sina chefer (George Soros och familjen Rothschild), innebär överföringen av tillgångarna till Neil livsfara för varje enskild person som är inblandad. Hittills har fyra Äldre mördats av dessa vansinniga legosoldater.

Neil fick veta att den rätta tiden är inne nu och om han signerar de ”brev” de Äldste förberett, så kommer Neil Keenan bli känd som Nummer 1 (N1) - eller mer känt som M1;
Han kommer därmed
ges total Fullmakt över deras depå med GCA-tillgångar och officiellt bli de Äldres enda representant och talesperson i all hantering och frigörandet av fonderna för att genomföra de Humanitära Projekten. Om han accepterar ansvaret att vara M1, kommer Neil kontrollera utfärdandet av tillgångar till 132+ Nationer. Han hade vissa invändningar mot detta eftersom regeringar trots allt är kriminella bolag som enkelt snarare skulle roffa åt sig tillgångarna än använda dem i humanitära projekt. Men Neil lade fram en acceptabel lösning. En Stiftelse kommer etableras med GCA och hans ”paraply”-organisation genom vilken tillgångarna kan flöda  till världsvida humanitära projekt. Inga banker, regeringar, bolag eller individer kommer ha tillgång till dessa pengar utan att gå genom Stiftelsen.

Pengarna kommer först distribueras till Indonesien och sedan till de 132+ Nationerna för projekt såsom frisläppandet av fri energi och nedtystade teknologier, vattenrening och restaurering av våra hav och marker, återuppbyggande av infrastruktur, utbildningsprogram etc. Etc.   Läs mer

[ZAP 3/12-15 / eng.]   Den globala förvaltningsfonden som jag arbetar med har givit en klarsignal att fonderna är användbara och i systemet nu. Det betyder bara att jag kan förvänta mig att den första transfereringen implementerar infrastrukturen för projektsidan. Detta är förväntat att sändas möjligen denna vecka, men jag skulle säga tidigt nästa vecka, och det blir den underbara nyheten… Vi kommer att starta projektsidan.

En annan nyhet: TRN (den nya amerikanska dollarn) är levande och utbetalas i Asien, men inte i Hong Kong än. De större Dinar- transaktionerna går framåt och har startat, och efter att de är gjorda (förhoppningsvis denna månad), så kommer de mindre överföringarna att göras. Jag hoppas att den allmänna sidan också startar denna månad och då ger alla en otrolig Jul. Jag hoppas verkligen det.

[GFL 1/12-15] När mänskligheten utvecklats mer kommer alla centrala banksystem att tas bort; pengar kommer inte längre att vara ett medel för handel.

Vi inleder nu med globalt avslöjande, då återställandet av valutan har blivit slutfört, och kommer att bli antaget inom varje stat över hela jordklotet. Tillgångar kommer att fördelas till ljusarbetare och resten av mänskligheten vid avslöjandet av många dolda konton på ytan, genom era kabal-världs-regeringar.

Upp

HISTORIK

[Galaktiska Federationen 15/12-15] För länge sedan så togs verkligheten på ytan över av en grupp rebeller som kallades, i det gamla Sumeriska språket, Anunnaki. Dessa invånare av er övervärld styrde på ett drakoniskt sätt under nästa 13 tusen år.

Upp
*

- NYHETER FRÅN NEIL KEENAN -

INLEDNING   *   SENASTE NYTT   *   HISTORIK

MENYN

*


INLEDNING

Upp


SENASTE NYTT

[KEENAN TEAM 10/12-15]   Neil väntar på de tre ”breven” som han ska underteckna. När han gjort det får han kontroll över de Globala Kontona. Sedan

Det är inte bara 132 länder, det antalet härrör från ett möte 1965.
Idag är det snarare
182 länder. Men pengarna kommer inte gå till regeringarna utan till en Stiftelse som finns i varje land med folk som sköter den för humanitära program, det blir mycket arbete med detta.
Fram till julen kan vi starta upp det hela, men inte de humanitära paketen. Men att ordna med alla praktiska förberedelser, juridiska biten, sätta upp kontor, säkerhetsarrangemang, personal etc. Sedan
kan det börja hända saker i slutet av januari. Det är massor att göra.

Upp

HISTORIK

[KEENAN TEAM 22/12-15]   Historien om Neil Keenan. Citat från en högt uppsatt tjänsteman i  Pentagon : "Denna lilla grupp av trashankar som kallas grupp K, har faktiskt gjort mer än vad det skulle kosta oss och våra myndigheter att göra - för 100-tals miljoner dollar." Medan de stora nationerna har rivit isär världen, har "sömmerskor" i  Grupp K varit upptagna med att sy tillbaka allt ihop till en. Medan Kabalen iscensätter att stora nationer konfronterar varandra i de största maktkamper någonsin iscensatta på den här planeten, försummar de att uppmärksamma en liten grupp som smyger genom en spricka och river ner deras grundvalar. Slutsatsen till denna tidslinjen pågår. De Äldre har tålmodigt väntat hundra år och slutligen kommer de att se tillgångarna att gå till det som de var tänkta att vara vid undertecknandet av Bretton Woods-avtalet.

Upp


*

- VÅR NYA PLATS I KOSMOS -  

MENYN

*

[Kryon 7/11-15]  Solsystemet som roterar långsamt runt galaxens centrum (det tar miljontals år för att gå runt en gång) har sedan slutet på 2012 börjat lämna en skyddande bubbla och gå in i en ny typ av strålning eller energi som vi inte har sett förut.

Detta är en evolutionär energi som fysiskt kommer att påverka Solens magnetfält (heliosfären) – som sedan via solvinden kommer att gå vidare till magnetfältet på jorden, ett fält som nu har ställts in för denna nya medvetenhet. Solens heliosfär ändrar ert magnetiska rutnät. Kombinationen av dessa och andra energier som skiftar och förändras påverkar alla direkt en sak – ert DNA.
*

- UPPSTIGNINGEN AV JORDEN OCH MÄNSKLIGHETEN -

INLEDNING   *   SENASTE NYTT   *   HISTORIK

MENYN

*

INLEDNING

[The Greater Picture, Innan första vågen]   Den 21 december 2012 tog den berömda Mayakalendern slut. Det är en cyklisk kalender och på den dagen började en helt ny era. Både mänskligheten och Jorden befinner sig nu i en övergångsprocess. Denna process kallas "Uppstigning". För mänskligheten betyder detta att vi gör ett språng i medvetandet, medan för vår planet det betyder att hon kommer att gå till en högre dimension / densitet.
Kanaliseringar ger oss den mest specifika informationen om den här processen. Detta är inte överraskande, för många kanaliserade entiteter, såsom andar av avlidna personer, utomjordingar och högre jag av kanaliserarna själva, är redan i en högre dimension. Då de inte är bundna av fysiska lagar i rymden eller av linjär tid som existerar i den tredje dimensionen, så kan de övervaka processen bättre från ett avstånd än vad vi kan som är mitt i den. Den bild som framträder från de många tusen kanaliseringarna angående detta är att den här tiden är något mycket speciellt. Särskilt för oss jordbor, för det är inte bara Moder Jord som gör en övergång från den tredje till den femte dimensionen utan hon tar också med sig så många av sina nuvarande invånare som möjligt. Läs mer

Upp

SENASTE NYTT

[Galaktiska Federationen 19/1-16] Denna process sker nu då ni vänder er bort från krig och egensinnigt missnöje till ett nytt sätt som betonar er förbindelse med varandra och med Ljuset.

[Plejadernas Höga Råd 8/1-16] Ni kommer att känna era framsteg genom den mängd kärlek som ni kan känna och den lycka som ni tillåter er att känna.

[Ashtar via Susan 22/12-15] Ljuset kommer in överallt!!! De mörka hattarna är väl medvetna om det. Många av dem har bytt ut sina hattar åtminstone till grå, om inte till vita! Och många fler kommer. Världen har fortfarande närvaro i 3D, för att det är där en stor del av mänsklighetens fokus är.

[Matthew Ward 1012-15]   Vad ni uppfattar som att tiden går snabbare är att energiplanen som Jorden färdats igenom, eller att känslan av att tiden rusar iväg, blir starkare när hon går in i ännu högre vibrationsnivåer.

[Kryon 7/11-15]  Solens heliosfär ändrar ert magnetiska rutnät. Kombinationen av dessa och andra energier som skiftar och förändras påverkar alla direkt en sak – ert DNA. De 90 procent av DNA som hittills var betraktat som skräp, har nu förståtts av er vetenskap. Vetenskapen förstår nu att dessa 90 procent är information – en manual – en kontrollpanel för generna. Men det är fortfarande ett mysterium, vad de faktiskt innehåller eller hur de ger ut informationen till generna. Vad som inte erkänts ännu är att det är en multidimensionell överföring. De flesta biologer skulle tycka att det är en överdrift men det finns faktiskt lite av kvantnatur i ert DNA och detta har också vetenskapligt observerats (Garaiev och Popoinins experiment med DNA).

Dessa 90 procent av DNA är som biljoner antenner i er kropp, redo att ta emot information och sedan skriva om manualen via förändringarna i era rutnät. DNA:t kommer att få information och skifta. Det kommer att påverka genetiken.

[Rådet 30/12-15]  Den stående frekvensvågen som på jorden kallas Schumann-Resonans har bestämda effekter på människan. Det finns till exempel ett samband mellan den stadiga ökningen av frekvensen under de senaste åren, och din uppfattning om den ökande hastigheten av tidens gång. Under de senaste åren har den mer än fördubblats. När frekvensen ökat, har mänsklighetens natur lyckats lugna ner sig och blivit mer medkännande/ inkännande. Ni har börjat söka inom er, mer och mer. Igår nådde frekvensen en topp och kommer att vara hög ett bra tag. I går fanns det en ”spik” på mer än 50 Hz. Ni tyckte att det var anmärkningsvärt när den nådde 16 Hz. Så om du kände, eller känner, eller iakttar några plötsliga förändringar i det som händer inom eller runt omkring dig, slappna av. Det är bara en annan rening.

[Ärkeängel Gabriel 24/12-15]   I och med att varje individ vaknar upp och blir upplyst till sanningen om sin enhet med det gudomliga, börjar man i sitt medvetande åtnjuta en genuin varseblivning, som bor inom hela skapelsen. Alla delar den gudomliga källans gemensamma ständiga närvaro, men varje individ har fullständig kontroll över sin egen upplevelse, för den baserar sig på det sätt man svarar på händelserna i sin omgivande värld. Det sker ett upplyftande av ens medvetande, från att ha varit självcentrerad når man en gudomligt centrerad värld. I ens intuitiva liv sker en enorm utveckling till högre nivåer av förståelse och insikt. Dessa upphöjda krafter i ens varseblivning möjliggör det för en att ta emot budskap av en högre verklighetsgrad.

Upp

HISTORIK


Upp


*

- KOMMANDE NATURKATASTROFER -

MENYN

*

[Moder Maria 6/12-15]  En del naturkatastrofer kommer att inträffa men även dessa kommer att vara av ett mindre format än de stora katastrofer som vi har varit med om de sista två decennierna. Det viktigaste är att ni håller tron och hoppet uppe på den ljusa framtid, som ni så hastigt är på väg till.

upp
*

- INAKTIVERING AV VAPEN -

MENYN

*

[GFL 1/12-15] Som jag redan har nämnt, har vi nu full kontroll över alla era regeringars luftrum och flottor. Det spelar verkligen ingen roll, om till vilket land eller superstat som har hävdat vad; de vet att deras teknologi är hjälplös mot oss. Vi har inaktiverat alla atomvapen och kommer att odugliggöra era gevär/vapen, marina fartyg, militära fordon, jaktplan, drönare, artificiella klonade androider, underjordiska kommunikations centra och allt som står i vår väg.

upp


*

- HELANDET AV JORDEN -

MENYN

*

[Saul 28/12-15]  Mänsklighetens önskan om fred på Jorden har blivit extremt kraftfull och som ett resultat släpper planetens energifält ifrån sig negativitet – rädsla, hat, ångest och bitterhet – då Kärleken obevekligt rinner in i varje hörn av världen, lugnande och tröstande allt i sin väg.

[Galaktiska Federationen 8/12-15]   Under de senaste veckorna har en ny värld byggts upp. Det kommer att bli en värld i vilken ni kan glädja er. Denna värld finns, men har inte än manifesterats inför er. Ni ser för närvarande hur det manifestera inför er. De mörka är besegrade, men inte än isolerade från er. En slutlig uppsättning av händelser behöver inträffa innan denna högsta önskvärda händelse sker. Denna verklighet överförs sakta och när detta är fullbordat så kommer vissa mycket klara tecken att uppstå inför er. Till dess så var både i vetskap om och säkra på denna stora förändring i er verklighet.

[Moder Maria 6/12-15]  Jorden har ett skimmer av regnbågsfärger runt sig och helandet på ytan har tagit ett stort steg framåt.
*

- 2016 -

MENYN

*

[Matt Kahn 10/1-16] Temat för 2016 är ett år av inspirerande händelser. Det är då varelser som har varit på, vad som känns som en oändlig andlig berg-och-dalbana, äntligen kommer att kunna göra de viktiga livsbeslut som bjuder in en ny verklighetsgryning.På en kollektiv nivå, kommer 2016 att avslöja större aktivitet på gräsrotsnivå, där samhällens uppvaknande varelser börjar komma samman för att ta itu med frågor och genomföra lösningar för välbefinnandet hos vår planet. Mänskligheten börjar vakna upp från sin omedvetna slummer och ta steg framåt i riktning mot medveten handling.

[Sananda 9/1-16] År 2016 kommer alla större orsaker till mänskligt elände att ta slut. Den Nya Gyllene Tidsåldern för mänskligheten har anlänt.


*

- UTRENSNING AV GAMLA MÖNSTER -

MENYN

*

[Galaktiska Federationen 29/12-15] Ändamålet med det mesta av världens utbildning är helt enkelt att bara skapa en värld fylld med en gemensam uppsättning av verkligheter vilka är inpräntade i alla. Ändamålet var att forma lydnad till ett monetärt system och hierarki som gav massorna ett allvarligt handikapp. Denna process kommer gradvis att överges. I dess ställe kommer ett system som betonar individens makt och ger er medlen för att uppnå era drömmar. Detta kommer till en början att bli revolutionerande, då varje samhälle behöver påbörja en massiv process för att ändra på dess kärna. Detta kommer inte att lätt göras, eftersom de flesta fortfarande tror på de gamla bekanta sätten. Regeringarna behöver förklara effektiviteten av de nya sätten och uppmuntra att dessa idéer om frihet och jämlikhet utvecklas vidare.

[Quan Yin 3/12-15]  Medan detta har varit en tumultartad tid så rensas mycket densitet ut och har gjort så från kollektivet och den personliga formen. Allt som inte tjänar ljuset förs till ytan inom er och i kollektivet som en helhet. Mönster av uppförande och tankar kommer fram nu för att tas an och frigöras. För en del är dessa mönster är djupt rotade i alla skikt av varelsen och kan inte lätt kännas igen. Det är av den anledningen som energin söker att påpeka detta mönster genom att göra det mer uppenbart och överdrivet. Det är obekvämt men nödvändigt för individer och kollektivet att uppleva ett uppsving av allt uppförande, tankar, och känslor som inte ligger i linje. Det är på så sätt som de blir igenkännbara och oförnekliga. Från en punkt av att se mönstret så kan man sedan göra ett medvetet val att handla annorlunda. Upprepandet av mönstren är hur ens kraft ges bort. Dessa uppfattningar, tankar och handlande måste ändras så att ni kan nå er fulla potential. Medan ni kanske känner att ni sitter fast i en spiral av oönskade känslor, tankar och uppförande, förstå att varje gång som ni väljer att reagera annorlunda så skriver ni om programmen som styr, och i vissa fall skapar ni nya. Detta måste hända för att er ursprungliga mall skall återställas för att tillåta att er högsta aspekt blir fullt införlivad. I varje ögonblick har ni ett val angående hur ni reagerar till vad ni visas. För en del så är detta ett tema och har närvarit under hela ert liv och har visat sig på olika områden av ert liv. Kan ni se hur detta mönster har påverkat ert liv och hur det har hindrat er utveckling? Det visar er var ni har gett upp er personliga makt. Förstå att effekterna av mönstren bara kommer att fortsätta att intensifieras då ljuset på er planet och inom er också intensifieras. Vi ber att då ni känner igen det som inte är i linje att ni beaktar var det har påverkat varje del av ert liv. Detta kommer att låta er se var ni kan göra andra val, skriva om programmeringen inombords. Medan er själ har lärt sig mycket från denna erfarenhet så är det dags att gå vidare. Nu är tiden då var och en av er behöver träda in i er makt, in i er gudomlighet, och komma ihåg vilka ni är. Var och en av er som förkroppsligar en hjärtecentrerad existens hjälper att transformera alla runt omkring er. Det är genom ert hjärta som ni kommer att se förändringarna som ni så önskar att se.

[Arkturierna 29/11-15]  Problemen på planeten Jorden har ökat i intensitet i många riktningar – perfekt återspeglande energin av dualitet och separation. Många vaknar upp men många gör fortfarande motstånd. Släpp rädslan att de mörka skall vinna för uppstigningen är given trots allt ni ser och hör genom medierna. När ni frestas att känna rädsla kom då ihåg att rädsla är den energetiska substansen i dessa manifestationer och mer rädsla ger bara mer energi till illusionen. Välj att begränsa tiden ni tillbringar med att ta in nyheter, hälsoannonser och annat dravel som finns tillgängligt 24/7. Var informerad men inte insnärjd.
Till denna dag speglar många värdesystem bara koncept som ursprungligen användes för syftet att få makt över andra. Vi säger INTE att det inte behövs regler, för många behöver regler. Det vi säger är att det är dags för er som är andligt utvecklade att utvärdera era personliga värderingar och se om de håller er i ett trossystem som nu är föråldrat, som bara tjänar till att hålla kvar er i något ni utvecklats bortom.

Upp


*

- VAD SOM HÄNDER I KROPPEN VID UPPSTIGNINGEN -

MENYN

*

[Matt Kahn 10/1-16] Några kunde inte känna de nya expanderade vibrationerna på grund av mängden av integration som krävdes för att till fullo ställa om era energifält som förberedelse inför vår nya växande tid.
På en inre nivå, har vädermönstren fått våra känslomässiga kroppar att rensa utrymmen individuellt och kollektivt som förberedelse för de nya energier som kommer att dyka upp från början av 2016 och därefter. För vissa har dessa rensningar varit fysiskt försvagande. Andra har mer eller mindre blivit känslomässigt utmattade.

[Galaktiska Federationen 9/1-16] Ni är i en process för att förbereda er kropp och själ att transformeras till den kristallina versionen, vilken är ert fullt medvetna jag.

[Ljuskollektivet 24/12-15] På den här planeten finns det 151 miljoner människor som kan göra anspråk på att vara stjärnfrön. Ni är en liten procentandel av den nuvarande befolkningen på Jorden, men er närvaro här har gjort en stor skillnad. Och nu när ni har genomgått era egna rensningar och er uppstigning, har ert inflytande utvidgats till att omfatta hela regioner – i vissa fall hela kontinenter. Och eftersom var och en av er har anslutit sig till det Kristallina Nätet, har era kollektiva energier expanderat.Tiden för fullbordandet är nu upp till volontärerna. Era kontrakt är, till stor del, kompletta. Ni kan nu välja att antingen gå eller stanna. Ert arbete är slutfört och ni har gjort det bra. Ni kan nu höja er till en ny nivå av att bara vara och släppa tvånget av uppdrag och bara njuta av det liv som kan levas här, om man är synkroniserad med det energiflöde som fortsätter att komma in på Jorden.Vi ber er inte att glömma allt ni har gått igenom, eftersom ni kommer att ha nytta av de lärdomar ni har fått erfara här på andra platser, dit Själen skickar er för andra uppdrag. För vissa är det här ett sätt att vara – de som bryter upp förstenade energier på platser som har blivit alldeles för täta för att livet ska kunna blomstra.

[Judas 10/12-15]   Era kroppar har redan börjat proceduren av medvetandeförändringar. Det är många som börjar tappa fokus och undrar vad de egentligen håller på med och vilka de egentligen är. De börjar söka sig inåt för att få svar. Det är bra för då är de ju på rätt väg. Svaren finns inombords, för var och en som söker dem. Olika svar för olika individer beroende på vilken resa du har gjort. Ingen har gjort samma resa. Resorna kan ibland vara liknande, men aldrig helt samma, därför så finns det bara individuella svar. Ni kan aldrig hjälpa varandra med svaren. Ni kan bara hjälpa varandra med att hitta vägen dit. Hjälp till självhjälp så att säga. Vägen går genom hjärtat och att våga möta sig själv och ljuset som brinner långt därinne. Ljuset rensar alla skrymslen och vrår och lyser till sist klart och intensivt för alla att se på.

[Ärkeängel Michael 1/12-15]  Det vanligaste uppstigningssymptom som ljusarbetarna får uppleva är att ’vara mycket trött och sömnig’. Eftersom en massiv mängd av gammaljus kommer in till jorden och genomtränger era fysiska kroppar, går ni igenom en fullständig transformation av er art och kommer att bli en mer utvecklad, en mer storlagen version av er själva. Det är viktigt att notera att det första steget i uppstigningen innebär att data från en gamma-källa kommer in i kroppen på partikelnivå, som bygger upp och instruerar cellerna i den mänskliga behållaren och som de stora super-raserna säger till er: ”Efter varje infusion av ljus-data, aktiveras och kodas ert DNA med ny data först under ett tillstånd av medvetande i delta-fasen.”
Varje kväll när ni går och lägger er, frånkopplas ert innersta väsen från den fysiska kroppen och fäster sig till ljuskroppen, som vibrerar snabbare; den har ingen massa och den kan göra saker som anses vara omöjliga och super-mänskliga och dessa gäckar alla meta-fysiska lagar. Detta är ’Tillståndet av
Noll-Punkten’ där kvant-magin i det omedelbara DNA-omkodandet äger rum. Det är också där som stamceller ögonblickligen kan genereras utav ingenting, där sjukdom och kroppslig död upphör och där den sanna ungdomliga fontänen existerar.
”DNA-omkodning sker till en början vid den 5:e nivån av dimensionellt medvetande och till den grad som ert medvetande kan omfatta allt, hur ni kan upprätthålla den och hur ni gör den till er verklighet i varje ögonblick som är ert Nu!”

Upp


*

- ETT ÖPPET HJÄRTA -

MENYN

*

[Maria Magdalena 3/12-15]   För många människor finns det saker som behöver helas för att öppna hjärtat. De primära områdena som kan behöva healing är relationen till din kropp, din sexualitet och dina känslor.*

- KÄRLEK -

MENYN

*

[Arkturierna 7/1-16] Ovillkorlig kärlek är ett interdimensionellt energifält som fungerar som en nyckel för att öppna era hjärtan och läka såren från många liv med otaliga ”brustna hjärtan.”Ovillkorlig Kärlek är ett inter-dimensionellt energifält som kan fånga ett lågfrekvent energimönster och transmutera det till en högre frekvens av erfarenheter. Detta transmuterande energiområdet är mycket likt den Violetta Flamman, men inte exakt samma.

Den Violetta Flamman arbetar på ett alkemisk sätt, på vilket själva resonansen hos en person, plats, situation eller sak expanderas till en högre frekvens av verkligheten. Den Violetta Flamman har förmågan att dra en situation UT ur det tredje dimensionella hologrammet och in i den fjärde dimensionella astralvärlden.

När den Violetta Flamman och Ovillkorlig Kärlek arbetar som EN kan de flytta frekvensen för den personen, platsen, situationen eller saken till en femte dimensionell resonans av ljus och bortom. Vi säger ”resonans av ljus”, eftersom önskan är att mörkret släpps, då det är för ”tunga” mänskliga känslor för att vara transmuterbara. På detta sätt är ni som eremitkräftor med att ni faktiskt kastar ert ”3D-skal” som har blivit alltför restriktivt för er. Men för att kunna kasta detta ”skal” måste ni släppa taget.

Det är där Ovillkorlig Kärlek kommer in. Ovillkorlig Kärlek är ett energifält, vilket är ungefär som en tornado, i och med att det är en mindre virvel där den ansluter till en tre-dimensionell jord, men expanderar till större och större cykler när den rör sig ”uppåt” i de högre dimensionerna. Med andra ord, med Ovillkorlig Kärlek är det tillåtet att ha full kontakt med en tre-dimensionell person, plats, situation eller sak, eftersom den skapar en virvel, eller portal, vilket leder till de högre frekvenserna. Denna virvel av Ovillkorlig Kärlek betyder att ”dra upp” den fysiska materien, som en tornado naturligtvis gör. Ovillkorlig kärlek ”drar upp” och ökar resonansfrekvensen hos personen, platsen, situationen eller saken, till en högre dimensionell frekvens av uttryck. Denna acceleration av frekvensen är den helande och transmuterande kraften av Ovillkorlig Kärlek. Ovillkorlig Kärlek ”badar” det som har fallit i en lägre resonans med en ständigt växande resonansfrekvens.

Medan den Violetta Flamman uppnår denna ökning av resonansen alkemiskt, på ett mer mentalt sätt, uppnår Ovillkorlig Kärlek en ökning av resonansen genom att ta bort de känslor som sänker resonansen hos det energifält som omger någons rädslobaserade känslor. När låga fält av rädsla, ilska, och/ eller sorgfrekvensenergi frigörs, dras de in i en högre resonans, till kraften av de högre dimensionella känslorna av Ovillkorlig Kärlek, Ovillkorlig Förlåtelse, Ovillkorlig Acceptans och Medkänsla och låter er släppa ALLA dessa känslor hos er själva och hos andra. Med andra ord, kan Ovillkorlig Kärlek förklaras som, ”Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Det är handlingen i förlåtelsen för någon person, plats, situation eller sak som gör att ni kan släppa det som är i en tät (en lägre frekvens av repressalier) och få in flödet av frihet och ljus i ert medvetande (en ökad frekvens av befrielse).

När ni skickar Ovillkorlig Acceptans till någon person, plats, situation eller sak, släpper ni all känsla av att vara ett offer eftersom ni accepterar att allt har kommit in i ert liv, av en högre dimensionell anledning.

Att befrias från det som har sårat er är en annan välsignelse av Ovillkorlig Kärlek. När ni skickar Ovillkorlig Kärlek, Förlåtelse och Acceptans till er själva, befriar ni er själva från alla gamla, lägre frekvensenergimönster som ni har samlat på er under era många tre-dimensionella inkarnationer.

Vi rekommenderar att ni konsekvent skickar Ovillkorlig Kärlek, Förlåtelse och Acceptans för alla de inkarnationer ni någonsin har genomlevt på den tre-dimensionella jorden. På detta sätt befriar ni er själva från alla de låga energifältfrekvenserna som ni någonsin har haft på Gaia vid era inkarnationer.

När ni skickar er Ovillkorliga Kärlek in till Gaias inre, kommer ni också rensa hennes Jord från de många sår som hon har drabbats av från mänsklighetens behov av att ha makt över andra.

NI kan också fria andra från sina lägre frekvensmönsterbeteenden, känslor och tankar genom att skicka dem Ovillkorlig Kärlek. Men ni kan bara befria dem om de kan acceptera den Ovillkorliga Kärleken som ni skickar.

De som bara har upplevt mänsklig kärlek på ett possessivt, smärtsamt sätt, kan behöva en lång ”tid” innan de kan lita på källan till det okända energifältet av Ovillkorlig Kärlek. Det är av denna anledning som Ovillkorlig kärlek till er själva är så viktigt.

Men på samma sätt som ni måste lita på att andra accepterar sin Ovillkorliga Kärlek, måste ni lita på er själva för att få den Ovillkorliga Kärlek som ni skickar till er själva. Om någon haft ett liv där de aldrig kunnat acceptera kärlek, eftersom det alltid kändes farligt, kommer att ha svårt att förstå att ”kärlek” plötsligt är en bra sak när den som förgrep sig på/ kränkte dem ofta sa, ”jag gör bara detta för att jag älskar dig.” För de som blivit misshandlade, är det ”normalt”. Vi vill påminna er NU om att många av medlemmarna i det fruktansvärda mycket fruktade ”Illuminati”, var tvungna att genomgå denna typ av hjärntvätt när de var barn.

När ni skickar Ovillkorlig Kärlek till dem som ni kan döma som ”dåliga”, blir det en oväntad gåva, och den fungerar som en ”tornado” som börjar att försvaga deras fasthållning av den välbekanta känslan av rädsla. När de börjar lossna från begränsningen i rädslan som ”programmerades” i dem, kan de påbörja den långa processen genom att ha en viss grad av kontroll över sin egen verklighet. Oavsett om personen ifråga är från en Illuminatifamilj eller haft en annan kränkande barndom, kan de ha andra synsätt, de har en annan synvinkel på ”överlevnad.” De har lärt sig att överleva genom att lyda sina föräldrar eller andra auktoriteter, och när de befrias från den rädsla som fått dem att lyda, får en ny rädsla. Denna nya rädsla är ”rädsla för förändring.” Därför använder vissa ljuset för att fly, men är för rädda för det okända för att ens gå igenom en öppnad dörr. Dessa är de som de är mest förlorade och de svåraste att läka. Några av dessa är djupt sårade och behöver ofta flera inkarnationer för att acceptera någon kärlek, även Ovillkorlig Kärlek. Å andra sidan, finns det mer och mer av de sårade som gör det möjligt för ljuset att penetrera dem. Hur gör de det? De tillåter ljuset att hjälpa dem genom att ta risken att tro att, på något sätt finns det en väg ut. Det är genom detta hopp och denna tro på en möjlig verklighet som medlemmarna hos de förlorade också har en möjlighet att acceptera den Ovillkorliga Kärlek som NI ger.

Ovillkorlig Kärlek inkluderar ALLTID Villkorslös Acceptans och Ovillkorlig Förlåtelse, annars skulle kärleken inte vara Ovillkorlig. Därför, när ni sänder en enda av dessa interdimensionella tankar, utökar ni ert eget medvetande i de högre dimensionerna. Viktigast av allt, när ni utökar ert eget medvetande i de högre dimensionerna, och ni OCKSÅ förblir förankrade i er fysiska kropp på jorden, hjälper ni Gaia att expandera sitt medvetande till de högre frekvenserna av verkligheten, utan att skada hennes planet Jorden.

[De Nios Råd 28/11-15]   Kärlek är grunden för Universum ändå tillskriver en stor del av mänskligheten kärleken bara ett känslotillstånd. Kärleken har kraft att riva ner murar, smälta hjärtan och transformera ilska till acceptans, och ändå har människor misstagit kärlek för att vara en fysiskt eller känslomässig upplevelse. Kärleken kräver inte en partner; den är självständig och fri. Kärlek är allt. I sanning ÄR ni kärlek, då ni är det kreativa uttrycket av Källans energi som uttrycker sig själv.

upp


*

- HÄLSA -

MENYN

*

[Judas 17/1-16] Många av er går nu igenom utrensningar av olika slag. De som är medvetna suckar och arbetar sig metodiskt igenom sina utrensningar. De omedvetna har det lite svårare. De förstår inte vad som händer och oroar sig för allvarliga sjukdomar eller psykisk obalans. I värsta fall går de till läkaren och får lugnande piller. Dessa kan trubba av sinnet och hjälper inte kroppen att rehabilitera sig. Alternativa mediciner vore i detta fall betydligt bättre. Akupunktur, homeopati etc. det finns många alternativ idag. Vill man dock inte ha hjälp så kan man inget göra. Allt är på frivillig basis och man kan inte övertyga någon som inte vill bli övertygad.

[ÄÄM 1/12-15]  Det vanligaste uppstigningssymptom som ljusarbetarna får uppleva är att ’vara mycket trött och sömnig’. Det beror på att mängden gamma-ljus, som håller på att utstrålas av Gaia och kosmos är över 150 Hz just nu och detta är tillräckligt med kraft för att slita en kvasar (quasar) itu. Denna superhöjning i allt som omger er har en otrolig dragningskraft på er kropp! Eftersom en massiv mängd av gammaljus kommer in till jorden och genomtränger era fysiska kroppar, går ni igenom en fullständig transformation av er art och kommer att bli en mer utvecklad, en mer storlagen version av er själva. Det är viktigt att notera att det första steget i uppstigningen innebär att data från en gamma-källa kommer in i kroppen på partikelnivå, som bygger upp och instruerar cellerna i den mänskliga behållaren och som de stora super-raserna säger till er: ”Efter varje infusion av ljus-data, aktiveras och kodas ert DNA med ny data först under ett tillstånd av medvetande i delta-fasen.” Ljus är helt enkelt information och vi är de som kommer med detta till mänskligheten.

[GFL 1/12-15] Det är viktigt att veta att det nu har tillkännagivits genom Zorra i Hollow Earth (Ihåliga Jorden) att det blir en utplacering av helande skepp, som kommer att sänka sig ned för att återställa hälsan på Jordens yta, till de som lider av kroppsliga sjukdomar och de som har svåra fysiska funktionshinder och förutsättningar för att inkludera alla andra som behöver läkande.

upp


*

- ”RÄTT” AGERANDE -

MENYN

*

[Galaktiska Federationen 19/1-16] Denna process sker nu då ni vänder er bort från krig och egensinnigt missnöje till ett nytt sätt som betonar er förbindelse med varandra och med Ljuset.

[Sananda 9/1-16] År 2016 kommer alla större orsaker till mänskligt elände att ta slut.
Låt inte de negativa energierna, som uppstår när ni får se och höra nyheter om stort lidande, dränera och utmatta er, när ni erbjuder kärlek och medkänsla för dem som har drabbats.
Varför skulle ni välja att träda in i en annans smärta? Kanske för att ni känner er lite ansvariga för den? Varje människa på Jorden följer en väg, som har valts med stor visdom innan hon/han inkarnerade. Varenda människa befinner sig exakt där hon/han är ägnad att vara, som en följd av sina val före födseln. För många har tydligen dessa val lett till intensiv smärta och lidande, men vad de gör, vad de har valt att göra – även om en kännedom om detta val för det mesta har blivit glömt – är att de hjälper till i mänsklighetens uppvaknande, i och med att de hjälper till att rensa ut den djupa negativitet som har byggts upp över dessa eoner, så att Kärleken kan flöda in och ta Ljuset till mörkret, som så djupt har rotat sig på olika ställen i världen.

upp
*

- RÅD -

MENYN

*

- Bli inte oroade på grund av era känslor och emotioner, hur konstiga, oroande eller skrämmande de än kan verka. Bara låt dem flöda genom era sinnen när ni observerar dem, utan att agera på dem eller engagera er i dem. De är overkliga, de är inte ni.  Saul 19/1-16

- Ni är nu alla vid en punkt när kopplet har blivit mycket kort. Tankar och handlingar som inte var så viktiga i tidigare liv eller tidigare i detta har blivit kraftfullare och mer kreativa därför att er energi har utvecklats. Kom ihåg att ni är skapare. Förbli medvetna, begrunda alltid handlingar och avsikten bakom dessa handlingar.  [Arkturiska Gruppen 10/1-16]

- Var mycket medvetna om alla ord ni sätter ihop med ”Jag är” för ”jag är” bär en kraftfull energi av sanning och när ni uttalar eller tänker orden ”jag är” kommer sinnet, i sin perfekta funktion som en aveny av medvetande, att börja forma det för er. [Arkturiska Gruppen 10/1-16]

- Ta vara på dagarna framöver och hitta ert ”nu” i den tid som är. Det har aldrig varit viktigare än nu. Hjärtat vet vad som är sant eller falskt. Hjärtat är lättare att nå när man befinner sig i ett nu-tillstånd. Egot är rädd och går omedelbart in i försvar om det ställs inför något som det är osäkert på. Hjärtat kan hjälpa dig framåt nu och leda dig i den riktning som är bäst för dig.

Det behövs många lugna och sansade människor på jorden nu. Det gäller att bibehålla sitt lugn och att inte förhasta sig. Välj med omsorg, välj med kärlek. Är det ett kärleksfullt val, så är det säkert ett bra val. Det är kärlekens tid nu, så låt kärleken bestämma. Det som gör dig glad och kärleksfull är det som är bra för dig. Är det bra för dig så är det bra för de runt omkring dig. Det sprider sig, det blir en positiv energi runt dig. Judas 9/1-16

- När ni märker att ni kämpar, eller är förvirrade, gå då in i era hjärtan. Istället för att fråga ”Vad ska jag göra?” fråga istället, ”Vad känner jag verkligen för att göra nu, när livet är precis som det är?” I detta kommer ni att hitta er vägledning. Änglarna 9/1-16

- Ta er tid att varje dag fokusera på att göra de saker som ni älskar och känn de förhöjda energierna i era hjärtan, så att det lyfter upp era sinnen och tankar. Odla en positiv och glad inställning till att manifestera den högsta visionen för er själva, era familjer och era samhällsmedborgare. Stöd varandra och ta kontakt med varandra fysiskt och inte bara genom Facebook etc., för genom att göra det ger era energier dem uppmuntran och höjer deras energier.  [Hilarion 13/12-15]

- Om ni saktar ner, så kan ni stretcha tiden. Om ni förblir närvarande, så kan ni få så mycket mer uträttat och ni kan göra det med kärlek. [Änglarna 12/12-15]

- Odla ett fysiskt träningsprogram dagligen, för att hjälpa er kropp att justeras bättre och inkorporera mer Ljus, i höjningen av er frekvens inom Enhetsmedvetande. Det är genom intag av mer Ljus, som ni erhåller konsekventa strömmar av DNA-nedladdningar i Ljus-uppgraderingar genom det Centrala Galaktiska Solsystemet, i den fulla aktiveringen av ert kristallina Ljus-Kropps uttryck.  [GFL 1/12-15]

- Var hälsomedvetna genom att regelbundet upprätthålla ett konsekvent fysiskt tränings-program i er dagliga andliga rutin, då upphör åldrande- och dödsprocessen.[GFL 4/12-15]

- Drick mycket vatten, för att all energi inom er kropp ska harmoniseras med frekvensen, som er kropp fortsätter att höja, till att expandera er mer i ljusa kvoter.   [GFL 1/12-15]

- Ät vitala livsmedel som frukt och grönsaker för att återställa och läka mycket av de energetiska förvrängningar, präglade på DNA:t genom köttkonsumtion och processad mat, såsom likt GMO´s.   [GFL 1/12-15]

- Lyssna på hjärtat. Det gäller att stanna upp lite då och då, för att finna ut vilken väg som är bäst för dig att gå idag. [Moder Maria 6/12-15]  

- Se allt som symboler av Överflöd. Betydelserna ni ger till allt är vad som skapar er vibrationsmiljö. Ju mer positiv ni är, desto mer positiv blir er verklighet. [Ärkeängel Uriel 2/12-15]

- Vila. Sov. Ta lite time out. Ta en paus och glöm inte att andas. [ÄÄM 1/12-15]

- Överlämna er och öppna er till allt, omfamna allt, acceptera det, sluta vara rädda för den förändring som är på väg för er själs skull och ta emot det som universum ger er.[ÄÄM 1/12-15]

- Gå inom er för att få alla svar! [Ashtar 5/12-15]

- Se på frågor som fortfarande får er att flämta, att bli chockerade, att känna att andra har fel och ni har rätt. Undersök sedan om ni har personliga värderingar som ni fortfarande har kvar och som kanske orsakar dessa reaktioner. [Arkturierna 29/11-15]

- Så släpp att försöka lista ut, det är egots ändlösa sökande. Gör det, som ger er glädje. Acceptera det är ok att inte veta. Att inte veta vad som finns på lager för er som ert öde. [Plejaderna 4/12-15]

- Att ni håller fast vid er önskan att få se en fredlig, harmonisk och kärleksfull värld, kommer att fortsätta manifestera denna energi som kommer med healing till alla. En attityd av tacksamhet kommer att leda er i rätt riktning och universum kommer att svara likaledes. Känn glädjen, känn kärleken som utvidgar sig inom er, medan ni tar er genom era dagliga aktiviteter. Detta hjälper er värld mer än ni någonsin kan veta.  [Hilarion 6/12-15]

- Skapa balans mellan tekniken och själen. [Himmelska Vita Varelser 5/12-15]

- Genom att vara hälsomedvetna genom att regelbundet upprätthålla ett konsekvent fysiskt träningsprogram i er dagliga andliga rutin så upphör åldrande- och dödsprocessen.

- Innan ni hjälper någon så bedöm ni situationen och få en ”känsla” om huruvida begäran representerar verkligt behov eller helt enkelt är en vilja från mottagarnas sida. Ange avsikten att alltid tjäna endast på de sätt som skänker det högsta och bästa goda till ”andra”. [Arkturiska Gruppen 13/12-15]

-För att verkligen känna och uttrycka er villkorslösa kärleks essens, måste ni sedan släppa taget om att identifiera er med ert kön, som i sanning är varken manligt eller kvinnligt, utan endast rent medvetande, vilket är uttrycket av ert Guds-Jag i att vara en flerdimensionell natur.[GFL 12/12-15]

Upp*

- NYA UTVECKLINGEN AV MÄNNISKAN -

MENYN

*

[Arkturiska Gruppen 10/1-16] Då medvetandet utvecklas, utvecklas också sinnets tolkningar och manifesterar på högre nivåer. Längtan efter världsliga ting är egentligen Själens inneboende längtan att bli erkänd.
Sanning börjar som intellektuellt vetande men kan inte manifesteras i uttryck innan den förstås.

[Maria Magdalena 28/12-15]  När var och en av er väcker ert hjärtas kärlekskoder kan ni börja komma ihåg vem ni egentligen är, vad era syften är och hur ni kan uttrycka era gåvor och passioner här i världen vid denna tid hos er. Ni är alla kodade med kärlek inombords. Ni är kodad inom en gudomlig blåkopia så att om den tillåts göra det naturligt, skapar den perfektionen av denna kod och väcker dess ändamål.

[Galaktiska Federationen 29/12-15]  Ni kommer att återförena er med en uppfattning att ni äger en inre kraft och detta kombinerat med en kollektiv förmåga att stöda varandra kommer att grundligt omordna var och ett av era många regionala samhällen. Uppståendet av personlig egenmakt kommer att göra det möjligt för er att snabbt lösa de flesta av era nuvarande problem. Dessa inkluderar de nuvarande makt och resurs-problemen likväl som de som involverar mat, husrum och svårigheter med omfördelning i många delar av er värld. Kort sagt, så kommer ni att återuppfinna hur er värld opererar. Detta är bara början på vad ni snabbt kommer att uppnå. Denna värld kommer också att få se en återfödelse av frihet och jämlikhet.


*

- LJUSPORTALER -

MENYN

*

[Eliza 15/12-15]  Solen är en portal genom vilken ljuset från den Centrala Solen Sirius stiger ner till mänskligheten. Sirius fungerar som en transformator för ljuset från Stora Centralsolen i Vintergatan. Så ljuset som vår sol strålar på oss har utgått direkt från den Stora Centralsolen, som styr detta lokala område av Universum.

[Himmelska Vita Varelser 5/12-15]   När Atlantis sjönk i både vibration och fysiskt, stängdes Ljusportalerna till Atlantis vilket orsakade en disharmoni på Jorden som mänskligheten har vant sig vid. Vare sig det är på Jorden eller på inre plan kräver Skaparens Energi ett kontinuerligt flödande eftersom detta är dess naturliga karaktär.

Ljusportaler är skapade för att ansluta civilisationen och tidsperioder till varandra för att behålla Skaparens gudomliga flöde. Även medan ni finns på Jorden så finns det nu Ljusportaler som tillåter energi att flöda från alla civilisationer såsom Lemurien och Antikens Egypten, in till Jordens nuvarande ögonblick. De eteriska Ljusportalerna distribuerar också energi från vårt nuvarande ögonblick och nivå på uppstigning till tidigare, nuvarande och även framtida civilisationer.

Ibland kan dessa Ljusportaler bli blockerade; stagnerad energi kan vara närvarande, eller det kan vara negativt medvetande som slungas genom Ljusportalerna och orsakar kaos i andra civilisationer. På grund av den negativa energi, rädsla och besvikelse som skapats före och under fallet av Atlantis, stängde Atlantis Änglar Ljusportalerna så att Atlantis energi skulle kunna inneslutas, för att stoppa projektionen av negativitet och samtidigt bevara Atlantis heliga kunskap och visdom.

En del av Ljusportalerna har öppnats något och detta orsakar att många energimönster av medvetande förankras i den nuvarande Uppstigningsperioden på Jorden.

Ni ska veta att med ert medgivande är ert hjärtchakra en portal genom vilken upplysta energier från era tidigare livs Atlantiska jag och Atlantis kollektiva renaste vibrationsmedvetande kommer att återfödas igenom.

upp

*

- VÅRA GALAKTISKA VÄNNER -

MENYN

*

Galaktiska Federationen av Ljus - GFL

Den Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek : facebook

Arkturierna

Kollektivet

Befälhavare Vrillon av Ashtar Command

Rådet

De Nios Råd från Plejaderna

Lord Ashtar

Mira från Plejaderna    

Ärkeängeln Michael - ÄÄM

Ärkeängel Uriel vid det Lemuriska Rådet

Himmelska Vita Varelser

upp


*

- DAGSAKTUELLA KANALISERINGAR -

MENYN

*

Mike Quinsey 29/1-16 - Om tiden som kommer

Moder Maria 29/1-16 - Din själ har kontakt med alla väsen i din kropp.

Galaktiska Federationen 27/1-16 - Gå in i hjärtat och aktivera ert slumrande DNA.

Galaktiska Federationen 25/1-16 - Villkorslös kärlek är det högsta tillståndet av medvetande och det manifesterar sig som gudomligt ljus.

Saul 27/1-16 - ni måste hedra de djur som lever för att livnära er

Federationen 24/1-16 - Om att teleportera sig till en plats med eller utan kroppen

Galaktiska Federationen 26/1-16 - Om Garriths besök på Moderskeppet

Arkturierna 24/1-16 - Om uppstigningen Del 2Suzanne LIe 18/1-16 - Mycket information om tredje chakrat

Rådet 20/1-16 - det allra största ni bidrar med är er egen inre förändringar

Teamet 18/1-16 - Praktiska tips på hur vi kan öva upp vårt Skapande

* Montague Keen 17/1-16 - Ordmagi som binder oss - bryt förtrollningen

Hilarion 17/1-16 - Ljusets kraft måste tillämpas konsekvent om det ska få effekt.

Saul 19/1-16 - Den gamla ordningen med förslavning genom skulder håller på att kollapsa.

Änglarna 16/1-16 - Renande övning

Brendas Blogg 18/1-16 - Vikten av att skapa vår jordiska ”snuttefilt”:jordiska dröm

Tsolians 12/1-16 -

Galaktiska Federationen av Ljus 19/1-16 - Sammanfattning av det goda som väntar oss: nya regeringsskick, nya domstolar, nya valregler, välstånd för alla, jordens helande, ny kunskap från mästarna, federationens ankomst, personliga handledare

ÄÄ Gabriel 18/1-16 - kommunicera djupt inom er själv och lär er att lita på era egna svar

Sananda 17/1-16 - vad som än uppstår i din närmiljö är alltid en lärdom för dig och avser att älska, att acceptera och förlåta.

Kumara och Draken 17/1-16 - Drakens folk är varelser med stor kärlek och integritet.

Änglagudar 17/1-16 - ignorera det som ni inte önskar, utan lev ut det som ert hjärta, vilande i det Gudomliga, i sanning längtar efter

Andromedanerna 14/1-16 - Minnet av Er ”Tvilling”

*** Gaia 15/1-16 - Mycket intressant om vår historia

Federationen av Ljus via Blossom 9/1-16 - Vi vill uttrycka oss till dig denna dag som … VARELSER I LJUS FORM. Ändå vill vi också uttrycka att DU … Var och En av ER är exakt densamma. Det är bara det att vi Vibrerar på en HÖGRE frekvens. Därför kan vi lättare få tillgång till Kunskap som finns inom Var och En. För Var och En ÄR KUNSKAP. Men uttrycker sig, i ert fall … i fysisk form.

Rådet 14/1-16 - Om ni inte kan tänka att förtjäna en sak, kommer ni aldrig att kunna ha det.

***Ashtar via Susan 12/1-16

          - OBAMA HAR UTROPAT NESARA

Judas Iskariot 17/1-16 De omedvetna oroar sig för allvarliga sjukdomar eller psykisk obalans.

[Arkturiska Gruppen 10/1-16] Uppfattning av det nya. Utveckling av medvetandet. Om Längtan som egentligen är Själens inneboende längtan att bli erkänd. Sanning börjar som intellektuellt vetande men kan inte manifesteras i uttryck innan den förstås. Kraften i orden.

ÄÄ Mikael 151-16 -

Galaktiska Federationen 9/1-16 - Många förväntade operationer är försenade

Rådet 9/1-16 - känslan av övergivenhet

Matt Kahn 10/1-16 - ”Jag accepterar att jag bara ser den exakta versionen av världen som behöver ses för att jag ska få min uppmärksamhet på de aspekter av jaget som förtjänar att bli älskat.” ”Vad är jag beredd att göra annorlunda idag för att göra skillnad mot igår?”

Sananda 9/1-16 - År 2016 kommer alla större orsaker till mänskligt elände att ta slut.

ÄÄ Gabriel 9/1-16 - Vad ni ser i världen färgas av hur ni ser er själv.

Änglarna 9/1-16 - Gå in i era hjärtan, där kommer ni att hitta er vägledning.

Kollektivet 9/1-16 - Se den Nya Jorden överallt där du går – med rättvisa, jämlikhet och överflöd för alla.

Arkturierna 9/1-16  -  En suveränitetsdeklaration

ÄÄ Metatron 8/1-16 - Jordens inriktning med Venus och att ta emot Venus kärlek under 2016.

Plejadernas Höga Råd 8/1-16 - Ni kommer att känna era framsteg genom den mängd kärlek som ni kan känna.

Arkturiernas Ashira 31/12-15  - En ny tidsbetydelse som ger ett annat sätt att uppfatta vibrationerna i er värld.

Ashtar via Elizabeth 9/1-16 - VÅR HISTORIA. De sju Heliga Kumaras
Läs mer i
Jordens Sanna Historia

Ashtar via Susan 22/12-15 - Ljuset kommer in överallt!!!

Hatonn 4/1-16 - Tid för överflöd på många fler oberäkneliga sätt, än vad ni tror.

Judas 9/1-16 - De sista justeringarna görs i dagarna framöver, sen är det igång.

Arkturierna 7/1-16 - Ovillkorlig Kärlek  Den Violetta Flamman

ÄÄ Gabriel 9/1-16 -Arkturierna via Lie 1/1-16  - NI kommer att assistera vid Den Nya Jordens födelse genom att förena ert tredje-dimensionella jag med ert Multi-dimensionella JAG. Då är ni inte längre ert ego. Varje måndag, kommer en gratis 7-minuters meditation att postas på:
http://suzanneliephd.blogspot.com
 Meditera 7 minuter /dag en hel vecka per chakra.Efter att ni har upprepat meditationen i 6 dagar, kan ni den sjunde dagen uttala:“Idag väljer jag att dela min Villkorslösa Kärlek med Gaias kärna och jag väljer att mitt högsta jag kan öppna och utvidga MIN Villkorslösa Kärleks portal”.

LÄS FLERA GÅNGER : Arkturierna via Maria 1/1-16  - RESONANSPRINCIPEN inom fysiken säger att när två frekvenser förs samman, kommer den lägre ALLTID att stiga för att möta den högre.Detta är anledningen till att volontärer inkarnerade på jorden, för att hjälpa, enligt denna princip. Globala frågor kan inte lösas av samma nivå av medvetande som skapade dem, utan de nås ifrån en högre nivå av medvetande.
Lösningar nås när individuell frekvens når frekvensen hos nämnda lösning. Inom mänskligt DNA, finns den Gudomliga Blåkopian för ALLA raser i den här galaxen.Detta är vad som kallas ”skräp” DNA. Mänskligheten kan återställa ALLA genetiska skador som är gjorda i nedstigningen av ALLA Galaktiska Raser.GYLLENE RASER (Kristusmedvetandets frekvens), finns i alla universum eftersom de har potential att vibrera på den högsta frekvensen och återställa DNA-skador.

Genom att innehålla ALL galaktisk DNA, hjälper de uppstigning av ALLA Raser. Denna process kan inte stoppas när den väl initieras av den Mänskliga Rasen som kollektiv.Mänskligheten bär förmåga att skifta medvetande och underlätta uppstigning av alla galaktiska raser.

den mänskliga rasen är en SKAPAR-RAS. Skapat från den högsta frekvensen av medvetande, Källans Ovillkorliga Kärlek. Människor kan manifestera utan behov av maskiner, genom känslor.
den här planeten kallas ett ”Levande Bibliotek”.

Montague Keen 1/1-16  - En av fångvaktarna hånar: ”Det är bara de små hemligheterna som behöver skydd. De stora hemligheterna skyddas AV OFFENTLIG MISSTRO. ”

Sananda 27/12-15  - ni formar det Kollektiva Medvetandet tvärs över planeten, ni är de som får det att hända. Återigen, det är inte vi. När ni skapar förändringen inom er själva, skapar ni förändringen inom alla andra. Så, om ni önskar finna en förändring inom planeten, hitta först förändringen inom er själv.

Brendas Blogg 1/1-16  - detta är en inlärningsfas. Om ni ännu inte har skapat er dröm har ni en logisk och mystisk anledning till att vänta.

Galaktiska federationen 5/1-16  - Leveranserna är förväntade att påbörjas under den kommande veckan. ett nytt leveransschema har godkänts av alla involverade.knutarna i detta system har  lösts upp. De mörka undersåtarna som åstadkom den sista serien av förseningar har antingen arresterats eller avsatts från sina positioner av auktoritet. Således så är dessa fonder, tillsammans med ombyte av regeringsskick, på rätt väg för att manifestera inför er. Våra förbindelser lyckades förkorta dessa datum och göra det möjligt för er att se hur historia skrivs vid ett mycket tidigare datum. slutet för den mörka kabalen är äntligen här. Det är helt nödvändigt för er att vidmakthålla en hög grad av arbetsamhet i dessa frågor. Kom ihåg att dessa gåvor leder till än en större grad av ansvar.Vi yrkar på att ni sätter upp speciella ”vakthunds” kommittéer och ber dem att hålla alla välinformerade om vad som verkligen händer.behöver ni kunna läsa tecknen och vara redo för att informera alla om en tid för positivt agerande. Dessa sociala nätverk kan byta ut alla behov av våld. Ni behöver därför ringa i alarmklockan och använda en massiv respons för att hålla er värld gående framåt mot masslandningar och fullt medvetande.


Vywamus Mysterieskola Lärdom #4 20/6-15   - Om dimensionerna

Kuthumi 1/1-16  - Förändringsprocessen är inte svår för dem som vandrar i en högre vibration av Ljus. Detta har två orsaker. Den ena beror på hastigheten med vilken de förmår bearbeta sina känslor. Den andra är helt enkelt acceptans. Ja, acceptans av behovet av förändring, vadhelst det kan röra sig om. I denna acceptans kan de i en ny situation röra sig framåt på ett positivt sätt, fulla av hopp, åter en gång.


* Judas 3/1-16  -

* Ljusfederationen 1/1-16  - #1 Tiden är viktig, så gör upp med oavslutade affärer. fylla soptunnan med saker som inte är lika viktiga som ni en gång föreställde er att de var. Tona in er på vad ni kan göra för att underlätta hela transformationen för den globala organismen.
Förfina er uppmärksamhet så att ni kan höra den finstämda vibrationen som era förfäder håller vid liv

* Mike Quinsey 1/1-16  - den Galaktiska Federationen har möjlighet att omedelbart stoppa alla krigshandlingar. De har i själva verket fått mer makt att gå in och vidta direkta åtgärder.  Ditt stöd behövs nu mer än någonsin för att se till att ljuset fortsätter att vara starkt och kraftfullt oavsett vad som händer runt omkring dig. Det kan ibland verka som om De Mörka Tjänarna har övertaget, men det beror på att vissa enskilda individer kan orsaka mycket förödelse.


Maria Magdalena 31/12-15  - Ni samlar upp alla aspekter för att presentera er själv för världen, ogenerat och renodlat, en skinande juvel av Gudomligt Medvetande och Närvaro.

Rådet 30/12-15 - Schumann Resonans

Fråga Ashtar 28/12-15 - Obamas roll

Maria Magdalena 28/12-15  - Ni är alla kodade med kärlek inombords. När ni slutar ifrågasätta er egen gudomliga skönhet och börjar se er själv på ett nytt sätt, väcker ni kärlekskoderna inom er

Arkturierna 27/12-15 - Julen innebär födelsen av Kristus medvetandet inombords

Sananda 22/12-15 - fira att fred är väl förankrat på Jorden!

Änglarna 26/12-15 - När ni har en önskan, andas in den och tillåt kärleken till denna önskan att expandera inom er. När ni har en utmaning, andas och vet att ni andas in lösningar och hjälp.Arkturierna 16/12-15 - Den Nya Jorden Föds Del 2 nu är ljuset på väg in till oss utan att behöva splittras till de sju olika oktaverna.Den Galaktiska Federationen 29/12-15 - sanningen om vår historia och framtiden

Montague Keen 27/12-15 - Frihet från Kabalens grepp

Brenda’s Blog 28/12-15 - ni är inte längre jordvarelser. Det du först skapar i 5D är trygghet och säkerhet. Efter det, när du tror fullt ut, finns det inga gränser.

Änglaguider 28/12-15 - fokusera er uppmärksamhet på det hos andra som ni önskar expandera.

Saul 28/12-15 - Fortsätt att hålla era önskemål för fred och överflöd för alla på Jorden

Ljuskollektivet 24/12-15 - ni har gått igenom en erfarenhetsprocess för att skapa ett mönster som kan följas av dem som i framtiden väljer att göra uppstigningen. Ert arbete är slutfört.

Sananda 27/12-15 - Ni är en Gyllene Bägare med Rent Kärleksfullt Kristusmedvetande

Ärkeängel Gabriel 24/12-15 - I och med att varje individ vaknar upp och blir upplyst till sanningen om sin enhet med det gudomliga, börjar man i sitt medvetande åtnjuta en genuin varseblivning, som bor inom hela skapelsen.

Rådet 27/12-15 - Om du inte behövdes där du befinner dig, så skulle du vara någon annanstans.

Kollektivet 21/12-15 - Föreställ er fred och välstånd för alla.

Vårt Gudomliga-SJÄLV 21/12-15 - alla dessa uppvaknanden är bara uppvaknanden mitt i en gigantisk dröm

Den Galaktiska Federationen 22/12-15 - genom tacksamhet och tillit magnetiseras era avsedda önskningar

Moder Maria 27/12-15 -

När man blir en levande Ljusfyr via Eliza Ayres 14/12-15 - Kumarernas uppdrag, Venus. Den Heliga Flamman vistas inom den Hemliga Kammaren i Hjärtat, som ligger inom den Eteriska Kroppen. Detta är centret av ditt medvetande och din direkta anslutning till Källan. Flamman är verklig, levande och ntelligent. Den svarar på dina tankar. Den är Källan till din visdom, kraft och kärlek.

Den Galaktiska Federationen 16/12-15 - Betalningarna har börjat

Teamet 16/12-15 - Att påverka hela det holografiska fältet

Hatton 16/12-15 - Ta er tid att uppskatta det ni har skapat.

Ashtar 8/12-15 - Bli en Aktivist i de Högre Dimensionerna

Arkturierna 12/12-15 - det multidimensionella ljuset till Jorden fragmenteras till sju separata olika frekvenser av färger/visuella och toner/auditiva. Denna separation börjar när det högre ljuset kommer in i det högsta fjärde-dimensionella under-planet och ökar när ljuset rör sig genom de allt lägre under-planen.

Ärkeängel Chamuel 12/12-15 - transformationsprocess där ljuskvoten i hela er varelse lyfts upp

Brenda’s Blog 14/12-15 -

Ashtar 13/12-15 - Vi är nöjda med miljökonferensens utfall.

Den Galaktiska Federationen 15/12-15 - Läget i ekonomin

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 12 dec-15 -  Gör mindre, med mer kärlek

Ärkeängeln Gabriel  13/12-15  -  Kraften i Bönen. Be om Mirakler.

Arkturiska Gruppen 13 dec-15 -  Om missförståndet av välvilja. Lita på intuitionen.

Sananda 6/12-15 - Ni håller på att ta över. Vakna och börja flyga

Ärkeängeln Gabriel 10/12-15  - Frihet är det gudomliga, som lever och rör sig inom dig

Den Galaktiska Federationen av Ljus 12/12-15  -  tillåt er intuition att vägleda er

Hilarion 13/12-15  -  Stöd varandra och ta kontakt med varandra fysiskt

Arkturierna 11/12-15  - Vi är en ljuscivilisation, med kärlekens medvetande, himmelsk visdom, ljusteknologi, balans och ljuskraft.  Vi vill arbeta med era energier.

Adama 6/12-15  -  Vi är här för att stödja er, att älska er, för att fira med er.

Ljusförbundet via Maryann Rada, 3 dec-15  -  Vackert poetiskt om vår historia och nutid

Sfärer av Ljus via Ute Possega-Rudel, 5 dec-15  -  Inre vägledning i livets frågor

Matthew Ward via Suzy Ward, 10 dec-15   -  musikens betydelse, att be på rätt sätt

Ashtar via Susan Leland, 24 Nov-15   -  Öppna dessa Gåvor av Kärlek

Mike Quinsey´s Högre Jag, 11 dec-15   -  Lejonet kommer att leka med lammet

Galaktiska Federationen av Ljus via Garritth, 3–10 dec-15   
-
144.000 uppstigna mästare, historien om Lemurien och Atlantis, planen framöver

Rådet via Ron Head, 10 dec-15   -  Lev ert liv som livet i förverkligande

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10 dec-15  -   Alla går sin egen unika väg

Rådet via Ron Head, 8 dec-15  -  tron på separation begränsar det medvetna

Moder Gaia via Mirra Rose, 8 dec-15  -  Håll frid, glädje och inriktningen med ert högsta jag

Galaktiska Federationen 8 dec-15  -  alla större transfereringar av fonder är utförda

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 5 dec -15   -  gåvor givna i kärlek är äkta presenter

Himmelska Vita Varelser 5/12-15   
-  Våra hjärtchakran öppnar Ljusportalerna till Atlantis visdom

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 7 dec -15   -  nya intressen och färdigheter utvecklas

Ärkeängel Michael via Michael Love, 2 dec-15   -  

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 29 november   - Om värderingars förändring

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 4 december 2015  - Kabalen förlorar makt

Plejaderna via L’Au’Ra, 4 december 2015  - Egot bryr sig inte om lekar

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6 december, 2015  -  Känn glädjen i det dagliga livet

Ashtar via Pallas Athena, 5 december 2015  -  Jorden har väntat på oss i 3 år

Maria Magdalena via Mercedes Kirkel, 3 december  -  Att öppna sitt hjärta

Draken talar via Camilla Alm, 5 december

Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melkisedek, 1/12-2015 / eng. Orig.
- överflödsprogrammet införs, ny guldbaserad valuta, krigsteknologi inaktiveras,
  kroppens uppgradering

Moder Maria via Ann Dahlberg, 6 december 2015

Rådet via Ron Head, 5 december 2015

De Nios Råd från Plejaderna via Eliza Ayres, 28 november 2015

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 5 december 2015

Quan Yin via Jenny Schiltz, 3 december 2015

Ärkeängel Uriel via det Lemuriska Rådet av Ljus, 2 december 2015  
- din illusion av verklighet, att bli en skapande kraft

Office of Poofness by ZAP, 3 december 2015

Ärkeängel Michael via Michael Love, 1 december 2015
- DNA-uppgraderingar,  eteriska sovkamrar

Framtiden för DNA – Kryon 7/11-15 - De nya energierna från Kosmos uppgraderar DNA


upp*

- KONTAKT MED VÅRA GALAKTISKA VÄNNER -

MENYN

*

[Moder Maria 6/12-15]  Jorden har ett skimmer av regnbågsfärger runt sig och helandet på ytan har tagit ett stort steg framåt. Än dröjer det dock lite innan vi kan besöka er jord. Grovarbetet måste avverkas innan finputsningen kan börja. Grovarbetet står ni för...

[GFL 1/12-15] Vi har nu olika flottor inom Command som sammanträder på allvar inom deras kommandostationer, för att hjälpa mänskligheten i sin Uppstigning och att återvända inom Ljuset. Dessa flottor är specialiserade på andlig utbildning, kommunikation, övervakning, planetariska frågor, arters observation, media och vetenskaplig granskning, helande och många andra forskningsområden i kvantdataanalys.

upp
Fortsättning på   

- EKONOMIN -

MENYN

*

[3/12-15 geopolitics]   Mötet avslutades med att de Äldste gjorde klart för Neil att han är fri att fortsätta med sitt åtagande under ett villkor: att han aldrig tappar kontakten med Indonesien.
Men det var inget problem eftersom Neil vill ha den Andliga Rådgivaren vid sin sida och stödet från de Äldste. Neils intention har även alltid varit att Indonesien ska bli ”Sydostasiens Juvel”.

Under tiden hölls ett annat möte på andra sidan av Asien, med Nelu och en grupp Äldre som kommer hjälpa till med öppnandet av Kontona och inrättandet Neil och hans grupp.

I nästan 100 år har de indonesiska Äldre bevarat dessa pengar på uppdrag av insättarna. De har inte kunnat utnyttja någon del av pengarna, eftersom det västerländska banksystemet har stängt ner dem varje steg på vägen. Det bör påpekas att de Äldre inte har fått någon ersättning för vad de har skyddat så länge. Vissa har mördats och en del har fängslats för sina roller trots att varje drag de Äldste har gjort har varit helt lagligt.

Men i Europa har det västerländska banksystemet olagligt lyckats få tag på deras pengar och använt dem som "kasino-reverser", spelat fritt med dem - de oroar sig aldrig för att förlora vad de inte äger. Men nu kan det inte förnekas att spelet ändrats. Drastiskt. Neil har inte bara de gamla koderna från ”the Book of Codes”, har han också alla de Nya Koderna. När kontona väl öppnas och granskas, kommer koderna avslöja exakt vem som spelade med insättarnas pengar. De kan fortsätta att ignorera följderna på egen risk. Det är ingen hemlighet att solida arrangemang håller på att inrättas där alla dessa brottslingar kommer att hållas ansvariga för sina illdåd och sedan hållas i "karantän" på en plats där de aldrig kan styra och decimera en annan planet. De förutsåg aldrig ett sådant resultat. De trodde aldrig att denna dag någonsin skulle komma. Men det har den.

Sista Desperata knepen av FED (Federal Reserve: USA:s centralbank) - Förra månaden kom en grupp som företräder Federal Reserve till Indonesien och kontaktade flera Äldste. Denna grupp hävdade att de skulle inkassera eller monetärisera de tillgångar som de Äldste innehade men bara på ett villkor: att de Äldste inte skulle göra någon som helst affär med Neil Keenan. Naturligtvis är de Äldste väl medvetna om de brott som Federal Reserve prackat på mänskligheten sedan själva inrättandet 1913. De är väl medvetna om vad president Sukarno och president Kennedy försökte göra för 52 år sedan. I själva verket är de Äldste väl medvetna om mycket mer än vad rikedom kommer att göra för den här planeten. De vet att deras gåva är ytterst en andlig, det enda eviga värdet. Att t.o.m. ett sådant förslag skulle läggas fram för de Äldste återspeglar att FED är i en otänkbart djup förnekelse.

Ingen normal människa vill ha ständiga krig och förstörelse av planeten. Ingen normal människa vill ha mer smärta och sjukdom. Ingen normal människa vill ha något mer av det mörker som Kabalen har skapat på den här planeten. Men det är fortfarande ett fullskaligt högrisk spel för Kabalen. Deras massiva desperation är tydlig överallt, mer än någonsin.

När Neil får tillgång till GCA och pengarna börjar flöda betyder det fullkomlig nedmontering av Kabalen. Detta är katalysatorn som vi har arbetat för. Spelplanen kommer nu tippa till vår fördel och deras vansinniga härskande kommer till ett slut.

Som en grupp av Äldste upprepade gånger har sagt till Neil: "Vi har väntat på dig i 30 år Mr Keenan, och nu är du här." Nationerna i världen valde presidenten Sukarno som M1, den monetära styrenheten av GCA. Nu har de Äldste valt Neil Keenan som N1 (=M1).

Neil har varit ansvarig för att skydda GCA i mer än sex år, och som för de Äldste, har de inte fått någon ersättning för sina insatser. De har osjälviskt lagt grunden för vad som komma skall. Vem kan säga vad outsägliga miljontals liv, eller till och med kommande generationer, har besparats på grund av deras grundarbete.

Jag delar med mig av den stora bilden av vad jag ser nu eftersom jag känner mig manad att få så många som möjligt att föreställa sig och anamma konceptet att vi nu kommer att ges medlen att bygga upp vår värld. VI ALLA måste tänka på detta och skapa visionen av vad vi vill eftersom det är det enda sättet att få det att hända.

Vi kommer att utvecklas. Vi kommer att leva upp till vår potential som art. Det som händer är I Tid. Vår tid. Tro det."    
                                  
- Asien Insider

upp


Fortsättning på

- UPPSTIGNINGEN AV JORDEN OCH MÄNSKLIGHETEN -

MENYN

*

[The Greater Picture, Innan första vågen]  Jorden får hjälp i denna process från högt utvecklade utomjordiska civilisationer, som också stimulerar oss så mycket som möjligt i vår andliga utveckling. På grund av detta har vår vibration höjts till en nivå som lämpar sig för ett liv i de högre dimensionerna. Denna hjälp var inte planerad, men initierades halvvägs genom förra århundradet, när utomjordiska varelser, precis som Moder Jord själv, chockades av den snabbhet som mänskligheten förstörde sin planet på. Speciellt nedsläppet av de två atombomberna över Japan av amerikanarna, som sände en chockvåg genom hela Vintergatan. Men även plundring, förorenandet och förstörelsen av planeten genom krig, oljeutvinning och industrialiseringen, lämnade djupa spår i Gaia (Jorden).

Den levande varelse som vår planet är insåg att utan hjälp kunde hon inte ens klara sig fram till Uppstigningen. Hon sände ut rop på hjälp som hördes av Gud. Gud sände sedan ut ett universellt rop genom alla dimensioner, för att hjälpa oss. Detta rop besvarades av massor av varelser, eftersom att hjälpa varandra är ansett som det högsta goda I Universum.

En plan utformades som skulle respektera Lagen om icke-Inblandning så mycket som möjligt. Den planen bestod av, bland annat, att sända ut ljus till Jorden från många platser i rymden, och reinkarnation av rena själar (utan karma) in till vår befolkning. Dessa själar är mycket mottagliga för ljuset och de kunde därför sprida det ljuset vidare bland människorna. Med ordet "ljus" skall du inte tänka på strålkastare, utan på kärlek och kunskap. För endast en civilisation som respekterar dessa värderingar kan göra språnget till en högre dimension.

Den Galaktiska Federationen vägleder oss i denna process så mycket som möjligt bakom kulisserna. De är en garanti att allting verkligen kommer att ske inom den planerade tidsramen. De flesta människor har ingen aning om vad Galaktiska Federationen gör för att skydda oss mot de mörka planer som Illuminaterna hade, och fortfarande har, för mänskligheten. De håller syrenivån i vår luft så högt de kan och förhindrar kärnvapenattacker och krig, sanerar radioaktivt avfall, eliminerar (kemisk) förorening, chemtrails och sjukdomar, och minimerar effekterna från naturkatastrofer – konstgjorda eller inte, etc.

Redan nu ser forskarna att konstiga saker sker i vårt solsystem, för Uppstigningen sker i hela vårt Universum. Venus och Neptun blir ljusare, större formationer av moln börjar formas på Mars.

[Diana Cooper]   2012 markerar slutet på en 26 000 år gammal astrologisk period, vedertagen av Mayafolket, Inkafolket, Aztekerna, Maorierna och de flesta av de forntida kulturerna. December 2012 är också den slutliga finalen på Atlantis experiment. Det tog 10 000 år att sätta upp, det varade i 240 000 år och det har tagit 10 000 år att binda ihop alla de lösa trådarna, så det
260 000-åriga experimentet
slutar den 21-12-2012.

[Sirianerna via Sheldan Nidle 25 september 2012]   Detta datum i slutet på december markerar det ögonblick när er värld passerar genom en speciell punkt på sin resa genom galaxen. Er sol, precis som alla stjärnorna i den här galaxen, roterar runt den galaktiska kärnan och färdas sedan genom olika punkter längs vägen. Dessa punkter kan beräknas genom en formel som gavs till den forntida Olmec för mer än sex tusen år sedan av besökare från Plejaderna.

[The Greater Picture, Innan första vågen]   Precis som Egyptens storhetstid handlade Mayakulturen om deras kontakter med utomjordingar, som också skapade deras stenstrukturer. Rymdresenärer är vanligen också tidsresenärer, så "nyheterna om framtiden" var troligen redan kända då.

Även då de flesta människor inte märkte något särskilt den 21 eller den 23 december så rapporterade många kanaliseringar efteråt att en massiv infusion av kärlek/ljus-energi hade skett på Jorden, som hade gjort det kollektiva medvetande mycket gott. Den kanaliserade varelsen Bashar sa att "från den dagen och framåt var energin på Jorden lite mer positiv än negativ".

Planen är att Jorden kommer att gå snabbt igenom den fjärde dimensionen och sedan hamnar den i den femte dimensionen. Det är en totalt annan värld än den tredje dimensionen. Det finns ingen förorening där. Det finns inget ont där. Det finns ingen tid där, allting existerar i NUET. Där finns en känsla av lycka som är ojämförlig med den på Jorden, allting rör sig i en mycket högre vibration. Allting är känt, allt är telepatiskt och har fullt medvetande. Det betyder att också allt i dina förflutna liv och andra aspekter av din själ är kända. Med din tankes kraft kan du skapa saker som du vill, såsom ditt hem eller ditt utseende. Omnec Onec, en kvinna från Venus som nu lever ett liv här på Jorden sa, att på Venus (i den femte dimensionen) hade hon ett träd som växte i sitt sovrum och hon hade ett vattenfall i sitt vardagsrum.

Kontakt med utomjordiska civilisationer, själar från avlidna och andra högre väsen är något som är naturligt i den femte dimensionen. Den Galaktiska Federationen har varit upptagen med förberedelserna av denna händelse på Jorden i åratal och har skapat en värld i den femte dimensionen som är redo för ankomsten av så många nya invånare samtidigt.

Den faktiska övergången för vår planet till den fjärde dimensionen inträffar på en bråkdels sekund. Emellertid kan detta endast ske enligt den Gudomliga Planen om medvetandet hos en stor del av mänskligheten är tillräckligt hög för att kunna uppleva överföringen. Uppstigning är inget problem för djur och barn på grund av deras naturligt höga vibration. Men de flesta vuxna har fått intalat i sig så mycket skräck i sina system under åren att deras vibration har sänkts för mycket. Så, deras medvetande måste höjas igen, och den processen har redan pågått under decennier.

Någon gång under den nuvarande perioden måste språnget till den fjärde dimensionen ske när Jorden har astrologiskt sett passerat från Fiskarnas era till en tid präglad av Vattumannen. Detta har att göra med positionen av planetaxeln som gör en vridning, en precession, över zodiaken på omkring vart 26.000e år.

Stjärnor och centrala solar i galaxerna fungerar som serviceluckor (stargates) av energi som kommer från Universums centralsol. Precis som alla planeter och solar är centralsolen en medveten varelse, och blåkopian för alla cykler och allt liv i Universum sänds härifrån. Denna energi når oss redan och leder till alla sorters förändringar på vår planet och i vårt medvetande. Så snart vi når den kritiska massan kommer detta att resultera i att allting höjs till en högre nivå. Denna process sker över hela Universum.

Den nya eran är en självklarhet därför att den beror på en urgammal process som ingen människa kan förändra eller göra något åt. Men det betyder inte att den Gudomliga Planen har avbrutits från exakt så som den var planerad. Galaktiska Federationen måste justera planen avsevärt i vårt förändrande samhälle på grund av att motståndet från de mörka krafterna på Jorden visade sig vara mycket starkare än väntat.

Matthew Ward, anden av en avliden pojke som kanaliseras genom sin mor Suzy, sa att många själar som hade valt i sitt själskontrakt att gå över från Illuminaterna till Ljuset under sina liv inte gjorde detta i verkligheten. På grund av detta fanns kraften hos det gamla gardet kvar mycket längre än vad som kunde förutses, men uppvaknandet bland befolkningen fortsatte ostört.

Nästan alla kanaliseringar bekräftar att befolkningens uppvaknande och även höjningen av vårt kollektiva medvetande, är på rätt väg. Galaktiska Federationen berömmer oss för det för som sagts, motståndet från det gamla systemet visade sig vara mycket tuffare än väntat. Saker såg inte alls så lovande ut runt år 2 000. Men blomstrandet på Internet och de sociala nätverken, genom vilket kunskap snabbt kan delas med andra, har orsakat att man kommit ikapp. Och nu kan det inte gå fel längre.

Spridningen av kunskap är av avgörande betydelse, för någon som vet hur vi blir manipulerade av eliten är inte längre mottaglig för den rädsla de gillar att utsätta oss för. Rädsla sänker din vibration, så den som inte längre är rädd utan tänker positivt höjer vibrationen på vår planet.

[Emmanuel via Langa 11 mars 2010]  Internet är mycket viktigare än ni kan föreställa er. Det är den fysiska manifestationen av det kollektiva medvetandet och får därför inte stängas av.


[ÄÄM 2/12-15]   Det finns tre uppstigningsvågor av kosmiskt gammaljus som driver tre olika grupper av jordvarelser mot den 5: e dimensionen. Vågorna är desamma som de tre grupperna och vågorna sänds och kommer att mottas av de tre grupperna. Skickas vart? Till kärnan av den här galaxen, där vågen studsar mot en bländande vitt-ljus-spegel som kallas den stora solen. Denna sol är en levande älskande entitet och är vad som kallas gudens sol. Dess bländande magnetiska vita ljus är så ljust att det skapar en mjukt reflekterande spegelliknande yta och om ni tittar på denna gud i denna form kommer ni bara se er själva. Detta kallas himlens diamantkärna och är inte något svart hål utan en bländande boll av eld, ljusare än 10.000 solar och den är levande och den lyfter er upp till sin himmel.

Efter det att de sista 2 vågorna av varelser är inne i 5D vibrationerna i slutet av sommaren 2016, kommer jorden att börja förvandlas till den fysiska paradisversionen ni önskar, utan de negativa vibrationerna.

Ljus är helt enkelt information som kommer från Högsta Källan. Gamma-ljus är foton-ljus som omedelbart kan uppgradera DNA till en högre version av sig självt. Dessa ljus-data kallas Akasha och är det som utgör detta universum. Det är allt som är. Det utgår från den stora centrala solen vid 12-D, där det kallas Högsta Skaparen. Denna sol är tio biljoner gånger större än jordens sol och skickar ut sig självt som hela universum. Akasha-data som transporteras längs ljusstrålar ner genom universum skapar allt liv i kosmos då dessa data skriver in sig i genomet i varje biologiskt system.

FÖRSTA VÅGEN
Den första kosmiska gammavågen av eventhorisonten nådde en topp på
21 hertz den 28 sep 2015 vid tetrad-blod-månen då en stor våg av gamma-data bombarderade jorden och dess kännande liv. VÅG-X såsom den kallades, uppgraderade också DNA i hela Kosmos! Denna våg förde 2,3 miljarder varelser strax förbi den lägre gränsen för 5D medvetandetillstånd som kallas 5:e dimensionen.

ANDRA VÅGEN
I slutet av november 2015 initierade en kaskad av gamma-ljus från den galaktiska kärnan (den stora solen) den andra vågen i en uppåtstigande rörelse. Denna
2:a gamma-vågen beräknas nå sin topp den 20 mars 2016. Den stora solens initierande av en EMP-kaskad skickade en eterisk chockvåg till detta Kosmos som gick igenom människokroppens aurafält med 22 miljoner km/tim. Energin blev förskjuten 3 dagar och var stillastående förutom denna kaskad som drev tsunamivågen av gammastrålar rakt upp och satte det i rörelse för de kommande fyra månaderna tills att det når sin topp vid 42-45 hertz. Denna kosmiska EMP och dess tillhörande våg är specifikt ämnat att lyfta dem av den andra vågen.
Enorma mängder av lägre vibrationsenergi förvandlades i dessa 3 dagar av 1:a vågens varelser på uppdrag av den 2:a vågen och båda gruppernas kroppar sattes i eterisk sömn då denna kosmiska centrala sol utförde den största mänskliga DNA-integrationen och uppgraderingen hittills.

HIMMELRIKE PÅ JORDEN
Betyder detta att jorden magiskt kommer att förvandlas till himlen mitt framför våra ögon? Nej! Det innebär att för första gången i historien kommer alla varelser på jorden att stabiliseras strax innanför 5D-gränsen och hela mänskligheten kommer att ha slutfört sitt jättekliv intill 5D där återuppbyggnaden av jorden omedelbart kommer att inledas. Systemet och strukturerna och metoderna för nya jorden måste konstrueras och sättas ihop på ett kreativt sätt av 5D-varelser där alla arbetar tillsammans i harmoni för att bygga ut en matris som upprätthåller liv kontra motsatsens gamla 3D-matris.

All energi som spenderas för att manifestera en sådan sak som en ny jord-struktur och -system görs i 3D men från ett manifestationsperspektiv i 5D.

ATT SKAPA I 3D / 5D
Som vi sade i en tidigare skrift, fungerar kvantfysik bakåt i 5D-manifestation kontra 3D-manifestation. Den enda energin eller observationen görs i 3D och sen går ni tillbaka till 5D-nivå och saken faller på plats. Det är så vi vet att det fungerar då vi har experimenterat i mer än 55 dagar i sträck nu med varje situation som vi kan tänka oss.
Ni måste komma ihåg hur det fungerar eftersom
ni skapar er verklighet i alla dimensioner men det fungerar på olika sätt i varje dimension.

I 5D går ni bortom: människans lagar (kommers), naturens lagar, fysikens lagar och kvantfysikens lagar transmuteras till ett system med noll-energi generering. När vi säger noll-energi menar vi noll observerande av en sak eller lägga energi mot en sak. När man gör detta i 5D upphävs alla möjliga kvantum uttag, och inget kan manifesteras och särskilt den sak ni vill skall manifesteras. Det blir ingenting till att ni släpper det genom att inte observera.
Manifestation i 5D är där er skapande gudskraft börjar ta fart och ni börjar göra vad som är omöjligt i 3D. Detta blir lättare och mer kraftfullt då ert medvetandetillstånd matchar de mindre täta rikena som vibrerar snabbare.

Halvvägs in i 5D så kommer den gamla matrisen och dess lägre vibrationer att upphöra att existera. Detta är vad vi menar med tidens ände eller slut. Tid är en sak i 3D och det existerar inte i 5D. Det finns ingen separation av tid och rum i 5D, så det behövs ingen tid precis som vi säger att ingen energigenerering krävs för att manifestera en sak i 5D. I 5D bara är saker och ting som ni väljer dem att vara.

Vid fullt 5D så är vi vid nollpunkt, enhet och singulariteten där tid inte längre är relevant. Allt som inte är relevant i 5D kommer att transmuteras till något som är relevant och användbart för den mänskliga själen.

Efter sommaren 2016 och efter att de sista vågorna kommer till 21 hertz frekvens i kroppen så är uppstigningen till 5D fullbordad. Våg-konstruktionen används bara för det stora steget 4D-5D och dimensionerna 6-12 uppnås genom att använda så att ingen våg används i uppstigningsprogrammet efter 5D nivån.

Vetenskapsmännen vi talade med sa att deras data kom till samma slutsats och att gamma-våglinjen förblev vid den stabila 5D nivån and kunde visas plattas ut efter de kommande topparna för våg 2 och 3.

3D-matrisen kommer att fortfarande vara 3D-matrisen med det goda 3D-grejerna, men kommer att använda ett nytt 5D-kodat operationssystem. Det nya 5D-systemet är helt enkelt en ”snällare” överläggning av vad som redan är här och negativiteten transmuteras ut. Trots det så är det fortfarande 3D och vibrerar som 3D gör. Detta kan aldrig ändras och ni kommer alltid att vara i det som en multi-dimensionell varelse. En del har undrat: ”Transmuterar vi 3D till 5D?”. Svaret är nej eftersom 3D är 3D och 5D är 5D och de två skall aldrig mötas.

De som innebor ett mänskligt fordon kommer att använda de delar av 3D som de behöver för att göra det kreativa arbete-ansträngning-energi-output som krävs för att manifestera, men manifestationen i sig självt utförs från 5D (eller högre) nivåer och släpper sedan det tillbaka in i 3D för att upplevas fysiskt. Det är viktigt att betona att 5D också är en fysisk matris, men det finns vissa ting som bara kan upplevas det 3-dimensionella planet och ingen annan dimension. 3D kommer att tillgås mycket mindre än tidigare då vi aktiverar högre tillstånd av medvetande, men de bästa och mest användbara delarna av 3D kommer fortfarande att användas såsom behövligt.

Många 5D-varelser navigerar nu sin väg in i den yttre atmosfären av 5D i detta nu, många uppfattar både 5D och 3D på ett nytt sätt. Många av oss utforskar detta område utan karta och har funnit det vara enormt magiskt och overkligt. Det ger en ett sådant hopp att drömmar verkligen infrias och att vad som helst i sanning är möjligt. Det kan redan bevis på en liten skala, men möjligheterna och implikationerna skapar en uppspänning som är den bästa av känslor som vi kan komma ihåg. Energin i kroppen och som omger kroppen är märkbart mindre tät. 5D-varelser har upphört att reagera känslomässigt på sätt som de gjorde som ej-helade 4D-varelser. 5D varelser börjar komma ihåg hur man använder kvantum ”nu-här” språk till gagn för deras manifestation. 5-varelser dömer inte ting som de gjorde i 3D eller 4D, och kallar inte saker som de gjorde. De står tillbaka som observatörer av de mer saktfärdiga rikena och varelserna i dessa medvetandetillstånd och ser att saker och ting bara är vad de är, utan dömande. 5D-varelser förstår att hela poängen med livet i 3D är att njuta utav det till fullo, något som de flesta 3D varelser aldrig fullt har gjort. Det är första gången de verkligen har levat. Det är vad som menas med att uppstå från de döda. Som den stora mästaren sa, ”De är inte döda, utan sover bara” eller omedvetna. När man är omedveten eller sover så är man som död och när man är medveten så är man super-levande och man känner det i varje cell av ens varelse. 5D-varelser förstår att 3D injicerar förståelse in i 3D och de låter inte sin frekvens falla tillbaka ned till 4D eller 3D nivån. Att hålla en stark och stadig inre kärnvibration av 5D är första prioritet för en varelse av 5D. Om en 5D-varelse opererar i 4D eller 3D på något sätt så gör de det från ett medvetande eller sätt baseradi 5D. 5D-varelser har nya DNA-slingor som är aktiverade så mer av det universella akasha-data är tillgängligt för att avkodas utav det mänskliga genomenet.

Enkelt uttryckt, 5D-varelser är mycket smartare nu och mer avancerade i sin intelligens – mer av sina slumrande hjärnceller. 5D-varelser ser redan yngre ut och bokstavligen är yngre och de upplever mindre sjukdom därför att partiklarna som utgör deras atomiska cellstruktur spinner med ljusets hastighet. Stamceller har redan avrapporterats genereras mycket snabbare av genetiker än vad de gjorde i vad vi kallar det förgångna. 5D-varelser är mer kärleksfulla och medvetna om vad ovillkorlig kärlek verkligen är. De är inte fästa, de har inga förväntningar, de behöver inte anstränga sig för att frisläppa för de har förstått att ingen energi krävs, de vänder bara allt till kärlek och detta är den sanna alkemin och transmuteringen av energi som är allt som kan göras med det.

Vi kommer till er denna underbara dag med storslagna nyheter om hopp för hela mänskligheten.

Ja, slutet på 3D-matrisens tidsprogram är här. De stora Tidshållarna säger att det finns en liten mängd sand som flödar ned från toppen timglaset (motsvarande fyra månader) och snart så kommer det gamla jordprogrammet att helt och hållet gå bort och en ny-jord-fysisk-uppfattning-program kommer att fullt opereras.

Upp


*

Jordens sanna Historia

MENYN

*

Kumara och Draken 17/1-16 - Drakarna var och är högfrekventa varelser, vars ursprung ur stjärnan Draco är aktivt alltjämt nu. Du ser, att Drakfolket kom när Jorden behövde dem som mest för att skapa en möjlig frekvens och miljö för andra utomjordiska raser att träda in i. Drakens folk är varelser med stor kärlek och integritet. Med en gåva av full gudomlig neutralitet som visade sig i deras uppdrag, deras relation till vad som sedan skulle utveckla sig vidare. Drakens folk var drakvarelser, och är drakvarelser. Ty se de är levande än nu. Än nu är de levande i er.

Sananda 9/1-16 - Med tiden har det inom illusionerna alltigenom eonerna funnits många teknologiskt avancerade samhällen på Jorden, samhällen som blev så ego-drivna och makthungriga att de helt och hållet glömde sina gudomliga ursprung – alla kännande varelser skapades i Kärlek av Gud och sålunda förblir Kärlek deras sanna innersta natur – när de spelade med i spelet som handlade om separationen från Gud. Som människor, som allvarligt var begränsade av ”spelets regler”, tillät man sina hjärtan att slutas och man gömde sålunda sin sanna natur från sig själva. I stället utvecklade man en hög (inom de förutbestämda begränsningarna i sina mänskliga kroppar) en hög intelligens, som man vidareutvecklade för att kunna ”vinna” separationsspelet mot andra likasinnade människor. Denna intelligens – egentligen i verkligheten en uppsättning av mycket begränsande men kraftiga förmågor – användes till att bygga nationer, kulturer, arméer och nödvändiga vapen, för att man skulle kunna pådyvla sin makt över andra, genom att man med avsikt fokuserade på den ”så kallade” mörka, eller skuggsidan av sina mänskliga egenskaper.

Nu arbetar mänskligheten kollektivt för att uppnå en balans mellan de mörka och de upplysta sidorna i sin natur, så att de två sidorna ska kunna bli integrerade, varmed hjärtat kommer att öppnas, eller slöjan som har gömt Ljuset kommer att upplösas och den mörka sidans kreativa förmågor, överväldigade och villkorslöst accepterade av Kärleken, kommer att upphöra med sitt spelande av det overkliga separationsspelet.

När spelet genom mänsklighetens kollektiva val har avslutats och de motstående sidorna i era individuella mänskliga egenskaper kan förenas och integreras, kommer enorma kreativa förmågor att uppstå, som kan göra det möjligt för er att samarbeta i ett underbart tillstånd av harmoni och mycket snabbt hela all den skada som har inträffat under eonerna.

Separation är ett oharmoniskt tillstånd, där yin och yang har rubbats ur sina tillstånd av förening, har blivit extremt förvirrade, och har så valt att se varandra som vildsinta fiender.

Ondskan är overklig. Men i illusionen spelar ni ett mångfacetterat spel, och ondskan är en av facetterna. Den verkar vara mycket mäktig, men det beror enbart på att ni är rädda för den.När ni öppnar era hjärtan till Kärlekens gudomliga fält, i vilket ni för evigt är inneslutna, upplöses rädslan. När rädslan upplöses så upplöses likaså konflikten som enbart är en reaktion på rädslan. Det är som att vakna upp från en mardröm som är overklig, Mänsklighetens uppvaknande är likadant, men på en extremt stor skala.