KunskapsBank

för Keshe Foundations Plasma-Teknologi
Bara påbörjad!


INKOPPLING

1) Koppla in Plasmareaktorn i husets elnät.

2) Lägg till lasterna successivt och låt systemet vila någon vecka mellan varje tillägg.

3) Med tiden nanobeläggs hela husets kablar, därmed blir husets elnät i sig själv en energikälla.------------------ TAS BORT --------------

Lektion 1

Man måste förstå den för att kunna använda den korrekt. du måste förstå hur plasma interagerar

Man kan inte bara koppla in den och förvänta sig att den ska fungera direkt.

 

EFFEKT

När du väl lärt dig hur det fungerar kommer du kunna få ut det du behöver.

Det aktuella systemet som släppts  (i oktober 2015) ger max 2 kW.


UPPSTART

När du kopplat in kontakten låter du enheten vara i fred. Sedan kopplar du på laster successivt och låter den stå någon vecka emellan pålastningarna. gradvis tar du in hela hushållet. Anledningen till detta är att alla ledningar i huset behöver vara nanobelagda. Om du kopplar ur systemet får du starta om men istället för att det ska ta tre veckor tar det kanske tre minuter eller tre timmar att återskapa samma system. Därför rekommenderar vi att ni låter belysningen i huset vara på hela tiden så att ni behåller kraftbelastningen hela tiden. Strömförbrukningen går ner till noll.Ni använder kraft på två sätt. Ni har både likström (DC) och växelström (AC).

Ert system i likström är ungefär 3-5 kW. Vi har inte så mycket nytta av det, vi har 1-2 kW i ett hus som vi använder till saker som kylskåp och annat.

De resisitiva delarna som element, måste ni lägga till långsamt upp till 2 kW.

Om man överlastar systemet kommer det automatiskt att stängas av innan det överstiger 55C så du kan inte skada systemet. Om den stänger av så låter ni den vara och sedan kommer det igång igen efter några timmar.ELKOSTNAD

Med dessa 2 kW har vi sett att man kommer ner till en kostnad på 40 % efter ca tre veckor.

ystemet blir nanobelagt, supraledande och det blir självgående. Anledningen till att vi kopplar in detta system i huvudledningen är att vi behöver förstärkningen från fasförskjutningen (mellan spänning och ström) vid 50 Hz.

[mitt tips: för att få lite fakta om ellära : http://wiki.math.se/wikis/forberedandefysik/index.php/4.4_V%C3%A4xelstr%C3%B6m,_indu ktans_och_kapacitans]KOPPARTRÅDENS NYA ANVÄNDNING

Det vi är vana vid idag är att vi får energi genom kopparledningar av olika slag.

Men människan har använt dem på helt fel sätt. Koppartråden har en enorm kraft som vi inte har förstått att använda. Nu vet vi hur vi ska använda den mer effektivt.


När det gäller plasma-teknologi behöver vi inte koppartråden i materiell form. Vi börjar skapa en mer effektiv nytta av kopparn.

Inom supraledning kan man leda energi från A till B utan förluster.


[0:50:00]

HUR MAN SKAPAR ETT NANOMATERIAL

Om man hettar upp en koppartråd kommer den att smälta. Om man hettar upp den ännu mer kommer den att förångas. Tricket är att man skapar förutsättningar som inte låter kopparn smälta, och så fort ånga skapas reduceras den så att den dras tillbaka och därmed skapar ett nanomaterial.


Det här föreställer en bit av koppartråden.

Atomerna är arrangerade i ordning på vanligt vis.


När koppartråden hettas upp under mycket kort tid frigörs lite ånga som vi sedan dras tillbaka mot koppartrådsytan och som därmed bildar ett nano-skikt.

Nanopartiklarna är separerade i skiktet p.g.a. de gravitationsmagnetiska fälten: Varje struktur har sitt eget gravitationsmagnetiska fält. Liksom jorden har den en sydpolsingång och en nordpolsutgång.

P.g.a. ett starkare gravitationsmagnetiskt (sa nog fel där) fält i tråden och svagare magnetiskt fält, vilket är repulsion, så blir materian mer kompakt.

Om man minskar gravitationsfältet hos kopparn och ökar det magnetiska (repulsion) så får man samma tillstånd som med två magneter (tex N-N). Plasma beter sig exakt som en magnet. Det har polaritet,  Gravitationsmagnetiska fält mellan de två partiklarna i nanoskiktet skapar ett avstånd mellan dem så att de kan samexistera utan problemnu är magnetiska fältet större och gravitationen mindre - tvärtom mot förut - vad du får nu är ett spektrum (en uppdelning) med nanomaterialflöde. Nu är det mindre motstånd från tråden och lagret. Den beter sig då som en supraledare. Ett synligt tecken på det är att ledningen blir svart, p.g.a. den absorberar all strålning som når den. Detta var halva problemen


Nästa problem var hur man skulle frigöra alla nanoenheter för att få ett fritt plasma. Nanoenheterna är nämligen fortfarande kopplade på ett eller annat sätt till koppartråden.

När man har minst 30.000 nanoskikt ser tråden svart ut för ögat.

Men när vi sänder ström genom detta nanolager finns det ingen fysisk elektron som ger motstånd och då får man en supraledare.
Detta är första gången man lyckats skapa supraledande material vid rumstemperatur och -tryck.

Nu hade vi supraledaren men kan inte få ett kontinuerligt flöde av energi i ledningarna.  en teknologi så att vi kunde befria dessa plasmapartiklar som nu inte var bundna till tråden men till en annan plasma.


FRI PLASMA
Fri plasma
Vi tillsatte saltvatten och fick fri plasma.

Fri plasma är inte bundet till materian eller andra plasman. Den bestämmer själv om den vill absorbera energi eller frigöra energi, på vilken sida den vill ha sin syd- och nordpol.

Solen och jorden är också fri plasma. Vi har nu replikerat en sol.

I plasmats atomära gans-tillstånd är varje enskild atom separerad och är nu en sol i sig själv.

 Allt ni behöver göra är att befria plasmat och sedan få tillbaka det så det frigör energin in i ledningen om ni vill ha växelström, in i nanolagret om ni vill ha likström. Plasmat är nämligen bara likström, den är inte växelström. Plasma flödar genom gravitationsmagnetiska fält och inte genom vibration.

I ledningen behöver ni vibration, i nanolagret behöver ni magnitiskt flöde, i plasmat är det total supraledning


För att få en nivå på frigjord energi kopplar vi sladden från nätet till denna del


och inte till denna del.

När du gör det bestämmer du parametrarna för energins frigörande (från plasmat till nanolagret) obegränsat.


Detta system kallas MaGrav - Magnetiskt för det som systemet släpper ut, Gravitation för det som systemet tar in från plasmat , som förs ut till omgivningen som vi kan använda till vad vi vill.

I framtiden kommer vi inte behöva koppla upp enheten till något befintligt system.

Nu har vi lärt er att göra en sol.


KOPPARSPOLE

1,6 mm koppartråd är den optimala diametern för hushållet.

Ni ska nu förstå hur plasma fungerar och skapa ett kontinuerligt plasmaflöde.


Det här är plasma. Gans är så här. De har magnetisk kontakt från Nordpol till Sydpol. Det går även tillbaka åt andra hållet.

En spole ger ett liknande flöde.

Om man har N till N : magnetisk till magnetisk, och gravitation till gravitation fattas en bit här. Detta beter sig bara som den magnetiska delen, inte gravitationsdelen. Vi löser det genom att sätta en annan fjäder inuti som beter sig som gravitationsdelen.

Det magnetiska sprider ut - gravitationen drar ihop. Hemligheten med detta är att man lindar tråden moturs runt en stav.

Efter ni lindat den drar ni isär spolen lite så att varven blir separerade. Det är inte så noga hur mycket man drar isär, bara så att nanobeläggningen sedan blir heltäckande.


Ni kan börja lindandet ca 4-5 cm in på tråden, efter lindandet sparar ni 1,5 gånger så lång tråd som spolen är lång. Böj sedan ändarna tillbaka mot tråden.


NANOBELÄGGNING

Sätt ihop spolarna i varandra först, det är lättare.

En metod är Kaustiksoda, NaOH. Strö sodan så den täcker botten på en plastlåda. Häng spolarna i luften så de inte nuddar botten, häll i kokhett vatten så att det täcker spolarna: se upp för kaustikångan som bildas då genom att låta locket ligga delvis över.

Stäng locket och låt det stå i 24 timmar. Ta ut spolarna från lådan och häll ut vattnet och sätt tillbaka spolarna mycket snabbt och stäng locket. Låt det stå ytterligare en dag. Nanolagren kommer då växa till sig som popcorn. Efter det har ni en nanobeläggning och har ert basmaterial men än så länge fungerar den inte, det som behövs är följande.

Medan spolarna får sin nanobeläggning skaffar ni några kopparstrimlor eller -plattor.

Vi måste gå till nästa steg : göra fri plasma, det är gans=nano i gastillstånd.

Gör 10 koppartrådar som är 15 cm långa utan att linda dem. Nonobelägg dem, du ska ha dem till att koppla ihop spolarna sedan. Lägg även i en kopparplåt så de blir nanobelagda.


När de är nanobelagda behöver du en liten bit zink, eller ny bit koppar som inte är nanobelagd, eller en bit koppartråd.


Man kan även nanobelägga genom att använda gas för att värma upp kopparn. Man kan även koppla tråden till en elström på 1,5-2 V, 0,5-1 A. Med det som nu är vårt elförsörjningssystem kan plasmat självt nanobelägga sladdarna. Det är det nya sättet och det är mycket billigt, men ni behöver ändå göra det första systemet för att skapa plasmat.


Ni får inte röra nanomaterial med bara händer, ni måste bära handskar, Ni måste också vara aktsamma med temperaturen.

Var noga också med att kaustiksodan inte innehåller något klor, eftersom det ger er material ni inte behöver.


[1:51:00] video med Armen som nanobelägger på olika sätt:

1) Hett kaustikbad : täck hela botten med kaustik, lägg på galler på botten och lägg materialet (en plåt) på gallret. Täck lådan så mycket som möjligt med locket och häll på kokande vatten så att det täcker plåten. Stäng locket genast och tryck igen tex med vattenkokaren så att så lite kaustikånga som möjligt kommer ut. Låt stå 24 timmar.


2) kaustikånga : nu nanobelägger vi samma plåt för andra gången. Öppna lådan (vattnet är redan borttaget), ta upp plåten och häng den lodrätt i lådan. Häll i bara lite kaustiksoda denna gång. Häll på vattnet (han visar inte hur mycket vatten han häller på men jag antar att det bara är på botten eftersom det skulle vara ångan som nanobelägger). Stäng locket och låt stå i 24 timmar.

Efter 24 timmar tar vi multimetern för att torka ur vattenlådan för att skapa ett mer stabilt nanolager och vi upprepar detta flera gånger var 5-6 timme i 24 timmar.


3) Slutlig ångning och torkning :

Töm vattnet men lämna lite vatten. Lägg på locket med en liten glipa så att det torkar långsamt. Det tar minst 3-4 dagar. Dessutom ska du var 6:e timme ta multimetern och ta ena kontakten på gallret och andra på plåten någon sekund. Då ångar den av sig direkt. Detta gör du om var 6:e timme under dessa dagar så att du får ett fast nanolager.


Om du fortfarande kan se kopparfärgen på någon plats efter beläggningen, så måste du göra en eller flera ytterligare nanobeläggningar.


REPARERA NANOBELÄGGNINGEN

Var inte rädd för nanobeläggningen, man kan inte förstöra nanobeläggningen.

Behåll en del av kaustiksodan från botten i en annan låda, eftersom du kommer behöva den när du sätter ihop ditt system och hittar nakna metallområden.

Om en del av nanobeläggningen förstörs kan du värma upp lite av den sparade kaustikmassan så att ångan kommer på skadan. Då kommer det bildas en ny nanobeläggning, så den reproducerar sig själv, precis som hud.Gans-tillståndet : det fria plasmat. Gör 5-6 bitar


HOPKOPPLING AV DELARNA

Plasman är oberoende av varandra och kan inte låsa fast dem i varandra.

De kan inte lödas ihop eftersom det är ett magnetiskt fält mellan dem. De glider ifrån varandra.

När vi sätter ihop vårt system kan vi därför bara snurra ihop delarna. Då rör sig plasmat på ytan mellan delarna. Man kan inte koppla ihop delarna som i traditionella system. Så fort man sätter i eh skruv så skär man i nanolagret och kommer in i det materiella (fasta) tillståndet och då får man komplikationer.


Det har tagit 40 år att utveckla och förfina denna enkla teknologi.


ALTERNATIVA MATERIAL

Om du lever någonstans där du inte har tillgång till koppar kan du använda rötter eller djurskinn som nanomaterial för att skapa energi. Man kan använda naturliga material såsom rötter och trädgrenar. De fungerar redan som gans, som ett fritt plasma, det är redan där, du behöver inte gå via nanobeläggning. Det är bara det att du ska förstå hur du kan använda det.


ISOLERING

Nanomaterial är det bästa isoleringsmaterialet som finns, bättre än diamant, 20 MegaOhm.

Om man överbelastar systemet skapas en kortslutning i den materiella delen, medan nanobeläggningen fortsätter att fungera efter några timmar.


Faktum är att när ni har använt denna Magrav-enhet i ert hus ett tag så kan ni ta bort det eftersom hela nätet i huset blivit nanobelagt och därmed blivit en energikälla.

När ni kopplar upp systemet till er bil blir den också nanobelagd, rosten kommer försvinna.

Ni kan kasta systemet i havet och mata fiskarna med fri energi utan att de behöver äta varandra.

Ni kan göra samma sak med växter.

Hemma har vi tagit en kopparplåt i A5-storlek, nanobelagt den och hängt den i en plastpåse i simbassängen. Nu är vattnet kristallklart.

System kommer utvecklas som gör att amputerade kroppsdelar kan växa ut igen.


SLUT PÅ LEKTION 1Spolarna tillverkas helst med en borrmaskin med
en lång stav insatt som koppartråden lindas upp på.


- Tråddiametrar -

Trådens diameter 1,6 mm

Stav för inre spolen: 5 mm

Stav för yttre spolen: 9 mm

Detta är Keshes rekommendationer. Att använda större dimensioner är onödigt enligt honom. Mindre dimensioner däremot kan ge för lite kraft.

Själv har jag haft svårt att hitta dessa dimensioner och valt att satsa på:

Tråddiametern 1,5 mm, stavdiametrarna 6 mm resp 10 mm.


- Spolriktning -

Observera att

då tråden lindas moturs så ser den färdiga spolen ut att medurs!

§ Fäst änden av koppartråden
   tex genom att bocka tråden ca 4 cm från änden och klämma fast vecket i chucken.

§ Sätt borrmaskinen i backläge, dvs så att den snurrar moturs när du riktar den framåt.

§ Håll borrmaskinen i ena handen och tråden i den andra, spelar ingen roll vilken, och linda upp tråden med det antal varv du ska ha.

§ Låt olindad tråd i slutet av spolen vara kvar med en längd av 1,5 gånger spolens längd.

§ böj alla ändar till en ögla (så att magnetfältet i ändarna leds tillbaka till spolen).


- Antal spolar och varv -

Med 5 mm-staven : 3 st spolar med 81 varv   och   3 st spolar med 162 varv

Med 9 mm-staven : 3 st spolar med 81 varv   och   3 st spolar med 162 varv
____________________________________________________________

Lektion 2

____________________________________________________________

Lektion 3

____________________________________________________________

Lektion 4

____________________________________________________________

Lektion 5

____________________________________________________________
UPP Spolar Nanobeläggning Gans Blåkopian *** Sammanfattning av Blåkopian *** HälsoPennan MaGrav Kraftkällan