Vad som sker i världens ekonomi just nu

Originalet på engelska i pdf

Dessa svenska översättningar är hämtade från www.st-germain.seGLOBAL VALUTAOMSTÖPNING (GCR) &

VALUTAOMVÄRDERINGAR (RV)


OMRÅDEN:

INTRODUKTION

ÄLDRE BANKSYSTEM

NYTT BANKSYSTEM

GULDSTANDARD

FÖRSTA VALUTAKORGEN

VALUTAVÄXLING

HÄLSA

DIVERSIFIERING

FÖRVALTNING

BESKATTNING

SUMMERING
INTRODUKTION


MÄNSKLIGHETEN, VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL FINANSIELLT SUNDHET!

Ni har inträtt i en ny cykel av existens som präglas av den kinesiska månkalendern, annars känd som 2015 e.Kr eller ”Fårets År.” Mänskligheten är inte längre ekonomiskt misshandlad, eller tvingas att tro att vi är skyldiga centralbanker någonting. Alla statsskulder har lösts av den kinesiska kungliga familjen Röda Draken (väktare av världens rikedomar) i förhandlad förening tillsammans med 200+ suveräna nationer i världen via internationella fördrag.

Alla nationer i världen har kommit överens om att återställa sin valutas värde till ett gemensamt guldstandardvärde, som den röda draken-Familjen har bundit samman i materiella guldtillgångar. Dessutom, som en följd av denna nya makroekonomiska harmoni, skall alla fiat ”pengar” nu lösas in, samlas in och brännas; med nya utfärdade gulduppbackade sedlar. (Syftar på USA - min kommentar)

Denna utbytesprocess är en del av en Global Valutaomstöpning (GCR) och har till stor del gått obemärkt förbi befintliga medier, vars ägare också äger det privatiserade centralbankssystemet. De har medvetet begränsat fritt informationsflöde globalt för att skydda sina intressen; och har gjort ett anmärkningsvärt ondskefullt jobb med att hålla denna historiska händelse ur det allmänna medvetandet. Det var fram tills nu!

Vissa uppgifter i denna historiska översikt kan vara nya, vissa kan öppna ögonen, medan vissa kan vara chockerande eller ologiska vid första anblick. Således kan alla acceptera eller avvisa varje påstående som fakta, men överväga all information och urskilja sin egen sanning. Vi hoppas att denna presentation aktiverar ert medvetande och fungerar som en påminnelse åt ert undermedvetna att aktivera dess storhet.

Tillsammans är vi nu inne i verkligheten för en Global Valutaomstöpning (GCR) och Valutaomvärdering (RV), som är inställd på att börja offentliga inlösen mycket snart. Så var uppmuntrade, ha öppet hjärta inför processen och låt oss alla förenas i anden för att läka vår art och planet … välkommen tillbaka mänskligheten, till finansiell sundhet!

/Översättning: Helene Alexandersson  för www.st-germain.se
DET GAMLA BANKSYSTEMET


De flesta är medvetna om att Jorden har tvingats existera på ett icke hållbart sätt under århundraden, både då det gäller missbruk av naturresurser och genom användandet av ekonomiska mekanismer utav ett välsituerat fiat-Centralbankssystem.

Men inget land, inte ens USA, kan fortsätta att trycka pengar utan säkerheter som backar upp skulderna. Detta är dock precis vad Centralbankssystemet har gjort. De har försökt att privatisera globala tillgångar, övervaka och begränsa världens pengautbud, inkluderande obligationer, bankinstrument, aktier, digitala samt papper- och myntvalutor.

Denna privata globala monetära kontroll-ram introducerades till världen under Bretton Woods Konferensen i Bretton Woods, New Hampshire, USA, i juni 1944.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system).

Vid denna konferens introducerade NATO en global monetär och militär strategi som antogs av alla 44 allierade nationer i ett fördrag. ”De Allierade”, som vann kriget, deklarerade att USA var världens befriare, och torde därför också vara världens framtida militära kontrollmakt och största ekonomiska makt. Allt detta som kompensation för att ha vunnit kriget åt mänskligheten.

På så sätt fick USA rättigheten att trycka den de facto globala reservvalutan, vid namn av den Amerikanska Dollarn (USD), mot vilken andra valutor i världen jämfördes för att avgöra sitt eget internationella värde.

Den mäktiga dollarn spreds snabbt som den de facto globala reservvalutan – tog över platsen från det brittiska pundet – och plötsligt kunde USA trycka så mycket USD som de tyckte de behövde utan någon internationell övervakning, förutom de familjer som ägde Centralbankssystemet (Federal Reserve).

Med vetskap, så röstade vår egen amerikanska kongress för att låta en ny privat bank som kallades för Federal Reserve (FED) trycka denna begynnande nations fysiska pengar åt vårt eget United States Treasury. Detta förräderi kallades för The Federal Reserve Act of 1913, och FED fick ensamrätt på full monetär auktoritet över resten av världen.

Denna mentalitet av outtömliga bankkonton ledde direkt till finansieringen av det nuvarande globala monetära skuld-vansinnet som mänskligheten upplever idag. Även vid Bretton Woods (1944) behövde dock de NATO-allierade och USA säkerheter att lägga fram för att lansera deras plan för global dominans av världen.

Så de bad den Kinesiska Kungliga Röda Draken Familjen, i andan av en större godhjärtad vision för återuppbyggnaden av samhället i en ålder av den nya världen. Det var också samma Kinesiska Kungliga Röda Draken Familjen som hade finansiellt stött det amerikanska kriget mot det brittiska imperiet vid slutet av 1770 talet, och vilket är anledningen till att amerikaner idag fortfarande skjuter upp kinesiska fyrverkeripjäser för att ära sin gåva varje fjärde juli.

de Röda Drakarna gick med på att låna ut deras guld till Centralbanken under en maximal tid av 50 år, vilket tog slut 1996 (plus en 5 år lång övergångs- eller nådetid, vilket ger ett absolut slutdatum av den 11 september, 2001). Och med denna vänliga handling föddes det Globala Centralbankssystemet, vilket lät alla stabila suveräna nationer att låna kapital för återuppbyggnad, och/eller inflytande genom handel, för att återuppbygga sina egna krigshärjade länder efter andra världskriget.

För att fullt förstå mängden av guld som lånades till den fria världen utav de Röda Drakarna så måste man först förstå att guld hade brutits över hela Sydöstra Asien under 5000 år. Och dessa 26 olika faktioner av den Röda Draken Familjen samlar ihop, vårdar, tillväxer och skyddar sina tillgångar med enastående engagemang. Så då de gick med på att låna ut sitt guld, med gott hjärta till förmån för mänskligheten, så förväntade de sig att få det tillbaka vid en viss tid.

Så Centralbankerna och deras bankirer började dra nytta av guldtillgångarna i valven så tidigt som 1946, och påbörjade rekonstrueringen av samhällen runt om i världen. Detta var USAs gyllene era… vid slutet av 1940 talet och allt igenom mitten av 1960 talet. Tillväxt och möjligheter förföll att vara oändliga i USA. Men tyvärr, absolut makt korrumperar absolut, centralbanksbankirerna bestämde sig för att behålla guldet för sig själva, och påbörjade att konstruera en strategi för att uppnå detta ondskefulla resultat.

Så de skapade några krig i Korea, Vietnam, Iran, Israel/Palestina, Libanon, Bosnien, Kuwait och Iraq. Sedan kom 9/11, vilket ledde mänskligheten fram på sin nuvarande militära och finansiella väg till Afghanistan, Iraq (igen), Egypten, Syrien, Israel/Palestina (igen), Libyen och till sist Ukraina.

Alla dessa krig var ett direkt respons mot att ge tillbaka säkerheterna från ett snabbt sammanfallande Centralbankssystem till de Röda Drakarna. Denna skillnad kom till sin spets då de Röda Drakarna krävde pengar för derivatskulder från Lehman Brothers i 2007 – och insisterade på att deras guld måste betalas tillbaka.

Men när Lehman inte kunde betala tillbaka sin skuld så utlyste den Amerikanska Regeringen en global finansiell nödsituation, och lånade $700 miljarder från sina medborgare (T.A.R.P.) för att kunna uppehålla de schemalagda utbetalningarna från The Federal Reserve Bank till de Röda Drakarna.

Från den första mars, 2015, så har varken FED eller den Amerikanska Företaget (grundat 1871) någon likviditet kvar för att tillfredsställa dess återbetalningar och har därför lämnat över USG till The White Knights militära ledare inom Amerikanska Pentagon, och de sköter nu om landets affärer. Denna övergång har i tystnad införts stegvis sedan det fjärde kvartalet 2012.

Så, om ni hör termerna ”Global Valutaomstöpning (GCR) eller Valutaomvärdering (RV)” i framtiden så förstå att det helt enkelt är en återgång till ekonomisk balans mellan suveräna nationer, varigenom varje nation går med på att omvärdera sin valuta i harmoni med en förutbestämd gemensam guldstandard för att både mäta och utbyta tillgångar.

/Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


NYTT BANKSYSTEM


Nu när de Röda Drakarna har hävdat ägande av The Federal Reserve Bank och alla dess tillgångar genom statsföredragsstandard, har den en gång så mäktiga Dollarn (USD) förlorat all sin globala trovärdighet och värde.

Som ett resultat av detta har de Röda Drakarna bytt ut USD mot en ny global valuta som kallas för Treasury Reserve Note (TRN) och de har backat den med guld. De har väsentligen stabiliserat den Amerikanska Ekonomin samtidigt som de har bytt den gamla reservvalutan (USD) med en korg av nya globala reservvalutor, lett utav den Kinesiska Renminbi/Yuan (RNB/CYN) respektive.

Alla mindre länder, som en gång var helt beroende av den mäktiga dollarn och den Amerikanska Centralbanken för att bestämma värdet på sitt eget lands valuta – har nu frisläppts från ekonomiskt slaveri och tillåts att omvärdera sina valutor mot en guldstandard.

Det betyder att länder som länge har sanktionerats och slits sönder av krig, såsom Vietnam, Indonesien, Irak och Zimbabwe nu får ny ekonomisk kraft, då ledarna av det gamla banksystemet ger vika mot ett nytt och ett mer moraliskt ledarskap. Att enbart byta ut bankväsendet är inte tillräckligt, då gamla vanor dör enbart sakta. Så tillsammans med en ny guldbaserad valuta måste också ett nytt politiskt ledarskap följa, godkänt av BRICS alliansen, som skapades efter marknadskraschen 2007, just precis för detta ändamål. (http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS).

BRICS är en akronym som står för följande länder, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, och deras ekonomiska resurser sammantagna har tillsammans gått förbi USA som världens ledande ekonomiska makt, likväl USD som den globala reservvalutan, mot vilken alla andra valutor är värderade som jämlika.

Född utav nödvändighet, så tog BRICS-alliansens Utvecklingsbank scenen med ett kapital av 100 miljarder från alla deltagande länder. Denna nya globala monetära utlåningskälla har nästan bytt och eliminerat behovet av den privata Centralbankens gamla kontrollmekanismer, nämligen IMF och Världsbanken – båda skapade vid Bretton Woodskonferensen ungefär 1944.

BRICS-alliansen har över 3 miljarder invånare, 60% av BNP och kontrollerar viktiga transporter, militära och naturresurser vid många strategiska platser runt om i Asien, Afrika och Sydamerika.

BRICS-alliansen och deras växande lista av allierade har uppnått välbehövlig ekonomisk och militär självständighet från den tidigare dominanta koalitionen av US, NATO och den Europeiska Unionen.

Men hur uppnådde BRICS-alliansen denna Globala Valutaomvärdering (GCR) utan att hela världen kände till det, med tanke på det våldsamma motståndet de privata Centralbanksfamiljerna och deras undersåtar?

Först så granskade de alla skulder, och förberedde sig sedan säkerhetsställde de alla skulder gentemot deras egen guldreserv. Detta betydde att Ledarna för Röda Drakarna behövde ta fram allt det fysiska guldet för att täcka hela världens skulder! Det är kanske svårt att tro, men det är i vilket fall som helst sant, och det är precis vad som skedde. Deras ledare, som endast är känd som ”Farfar”, gick nyligen med på att frigöra guldreserven som används som säkerhet till tjänst av mänsklighetens bästa. Och för detta så är mänskligheten evigt tacksam. Tack, Farfar!

Den Röda Drakfamiljens godhjärtade handling har låtit BRICS-alliansen öppet byta ut det gamla banksystemet med realistiska och hållbara guld-backade valutor, vilket sätter scenen för en ny upplysningsålder. Detta betyder att Global Currency Reset (GCR) och Omvärdering (RV) kommer att skapa en ny förståelse av värden allt utöver alla industrier, länder och kulturer… och låta stabila suveräna länder att binda sina länders valutavärden på en gemensam och konsistent basis under tusentals år.

Ja, vissa valutor kommer naturligtvis att gå upp i värde baserade på deras tillgångar av guld i marken (ZIM, VND, IDR, IQD, TRY, MXN, PHP), medan andra lika snabbt kommer gå ned i värde (USD, JPY, CHF, GBP, AUD, DEM, CAN). I slutändan så kommer alla suveräna nationer som beslutar sig för att delta inom reglerna för BRICS-alliansen att göra så på eget bevåg via internationella fördrag, och som i sin tur har eliminerat sina suveräna skulder… det hela skapar en hållbar guldbaserad global ekonomisk framtid för oss alla.

Återigen, tack till Röda Drakarnas ledare, och tack Farfar för er din oändliga generositet och osjälviska hängivenhet att bevara och lyfta upp mänsklighetens förhållanden. Vi är för evigt ödmjuka och ärade att ta del i en sådan historisk händelse på denna planet.

/Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
GULDSTANDARD


För att förstå hur och varför valutor används, så det klokt att först titta på det monetära basvärdet och hur denna standard avgörs. Först måste man titta på det inneboende allmänna värdet av guld med ett historiskt perspektiv, och acceptera att guld nu är och alltid har varit en valuta. Beakta också att alla tillgångar i jorden, såsom olja, ädelstenar, mineraler och ädla metaller, har alla hanterats som valutor sedan början av modernt handelsutbyte.

Det betyder att precis som fysiska guldtackor och mynt tidigare handlades med för vardagsändamål, så som vi gör idag med sedlar eller digitala valutor, så har detta i teorin aldrig upphört. I själva verket kommer den nya guldstandarden att få som effekt att individer utbyter fysiskt guld mot verkliga varor och tjänster, inkluderande transaktioner mellan regeringar.

Detta är anledningen till varför det är så dramatiskt då världen går till en gammal standard, och varför det krävdes att det blev den nya standarden gentemot vilken alla värden mäts, till skillnad mot sedlar från Centralbanker, obligationer från länder, bank instrument, derivat, kredit kort lokala fiat valutor. De oöverstigliga skulderna dessa fiat filosofier skapade var förödande, oansvarigt och omoraliskt.

Därför har nu varje monetär värdeenhet en verklig rättvis relation till guld, med alla som antingen för sig mot eller bort ifrån guldstandardens 1:1 förhållande. Därför så agerar världens medborgare återigen på ett ekonomiskt rättvis basis.

För att uppnå en sådan global harmoni måste först alla valutor justeras eller omvärderas till en korrekt och skälig guldstandard. En del valutor kommer att göra så öppet och omedelbart – och vara i den ”första korgen av omvärderingar” – detta gäller Iraqs Dinar, den Vietnamesiska Dongen, Zimbabwe Dollarn och den Indonesiska Rupien, medan andra gradvis och i tysthet göra en övergång så att det inte stör den stora mängden globala algoritmer för pengautbud.

När en valuta väl är justerad eller omvärderad skapas ett arbitrage inom ett utbytesbart värde eller pris; och skapar därför en ekonomisk möjlighet för alla som fysiskt håller ett sådant suveränt skuldinstrument och skulle de vilja byta in valutan i en bank, så kan de få skillnaden som en vinst, eller förlust, beroende på vilken valuta som innehas.

Det är sant att en del valutor kommer att gå upp i värde och andra ned. Och viss kommer till och med att kollapsa och kommer att behöva sakta tas ur cirkulation, såsom den Europeiska Centralbankens Euro och den Amerikanska Centralbankens USD, och vissa andra kommer att kraftigt att gå upp i värde, såsom Zimbabwe Dollarn, vilken kommer att gå upp i värde med så många som femton decimaler räknat från 2009. Till slut så kommer dock de flesta att omjusteras obemärkt, med ett fåtal som inte alls justeras då de aldrig lämnade guldstandarden för att mäta värde.

Nedan har vi gett en graf för att bättre illustrera hur internationella statsvalutor i världen kommer att röra sig i relation till gulds uppdaterade värde som visuellt visar distansen en valuta måste föra sig för att bli förenlig med det nuvarande skäliga marknadsvärdet av guld.  Bild

/Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
FÖRSTA KORGENS VALUTOR


Vietnam Dong (VND)

Zimbabwe Dollar (ZWR)

Iraq Dinar (IQD)

Indonesian Rupiah (IDR)


I uppgiften att återställa alla suveräna valutor tillbaka till ett nominellt guldvärde, enades länder till att bli granskade för att kunna fastställa vilka som kan vara närmast eller längst bort från en gemensam guldstandard. De som var längst bort, placerades i en vad som har kallats för ”första korgen” av omvärderingar. Detta innebär, att de ovanstående fyra valutorna var grovt undervärderade, och valdes att lösas in först till någon förutbestämd internationell kurs.


Andra länder som vårt eget USA, Japan, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Australien ansågs vara övervärderade, och placerades i en motsatt men liknande första korg, att revalvera. Det är därför ni ser sådana vilda svängningar i värdet per dessa länders centralbanker och finansiella valutakurser.


Nu har vissa länder (Zimbabwe, Irak, Vietnam, Indonesien) haft sådan instabil politisk och monetär historia under de senaste femtio åren att deras valutor bedömdes insolventa vid någon tidpunkt av IMF och Världsbanken. Var och en var fråntagen sin internationella handelsstatus och skattemässiga sanktioner vidtogs mot deras härskande valutor, vilket motsvarar konkurs på en diplomatisk nivå.


Alla fyra länder behövde sedan förtjäna rätten att handla inom den internationella marknaden igen, gå igenom år av efterlevda åtgärder för att ”återinföra” deras nationella valutor, som medlemmar med god status av det globala ekonomiska samfundet. Den goda nyheten är att alla fyra länderna i slutändan åstadkommit detta oerhörda arbete, och som ett resultat är deras valutor tillåtna tillbaka till den globala marknaden, och den här gången gulduppbackade via lämplig Basel lll standard.


Men om man undersöker djupare hur fysiska valutor faktiskt omvärderas och löses in, vare sig de är i första, andra eller tredje korgen … är det viktigt att ta hänsyn till skillnaderna mellan tre mycket olika offentliga kurserna, allt inom dessa valutor – då var och en av dessa kurser initialt kommer att erbjudas till allmänheten, där alla tre så småningom övergår i en enda hållbar och handlingsbar global valuta riktmärkt av guld.


Nedan beräknas inlösningskurserna för vart och ett av de första korgens valutor. Alla kurser kan och kommer att ändras beroende på traditionella marknadskrafter, som kallas ”flytande”:

KURS INOM LANDET: Denna kurs finns så att lokala valutainnehavare lätt kan lösa in till ny gulduppbackade valutor inom gränserna i deras eget land. Denna kurs är avsiktligt lägre än andra kurser, då det är tänkt att underlätta medborgarnas och befintliga befolkningens tillit till sin nationella valuta som lagligt betalningsmedel. Kom ihåg att en del av dessa länder har varit i konkurs under många år, vilket innebär vid en gång upplevde de mycket offentliga bankkonkurser. Så metallmynt används ofta för att hjälpa den känslomässiga läkningsprocessen, alla till lägre kurser för att motverka överspenderande.

VND (i Vietnam): $ 0.08USD    ,    IQD (i Irak): $ 3.58USD    ,    

ZWR (i Zimbabwe): $ 0,00014 USD    ,    IDR (i Indonesien): TBD


INTERNATIONELL KURS: Den internationella kursen bestäms av nya globala monetära myndigheter som lyder under BRICS Allians medlemmar. Många skulle kalla detta ”FOREX” kurs, men i huvudsak är det valutans i förväg avtalade pris, konsekvent överallt i världen med ett penningvärde knutet mot den globala guldstandarden. I det gamla banksystemet, var den internationella kursen uppbackad av USD (bensin dollar); medan det i det nya banksystemet; denna kurs backas i guld per Basel 3 efterlevda standarder. Signerade Non Disclosure Agreements (NDA) (sekretessavtal)förväntas inte krävas för att få en internationell växelkurs.

VND (utanför Vietnam): $ 0,46 – $ 2,71 USD    ,   IQD (utanför Irak): $ 3,90 – $ 8,49 USD

ZWR (utanför Zimbabwe): $ 0,04 – $ 0,14 USD  IDR (utanför Indonesien): $ 1.05 USD +


KONTRAKTSKURS: Denna kurs kräver att ett nytt kontoavtal undertecknas mellan banken och dess kund. Generellt är inlösenpriserna högre på grund av längden av huvudsakliga innehavsvillkor och ytterligare restriktioner som läggs på vid förflyttning av kapital. Avtalspriser varierar kraftigt beroende på bank, din likviditetsposition och hur länge du har varit en klient hos banken din växling sker med. Alla kommer inte att erbjudas en kontraktkurs, men i teorin kunde alla få det om det förbereds. NDA: s kommer att behöva undertecknas i syfte att få den högre kontrakterade kursen garanterad.

VND (undertecknad NDA): $ 2,72 – $ 20,00  

IQD (undertecknad NDA) USD: $ 8,50 – $ 38,00

ZWR (undertecknad NDA) USD: $ 0,15 – $ 0,22

IDR (undertecknad NDA) USD: TBD


(* Alla i lands-, internationella och kontraktskurser, kan komma att ändras utan föregående meddelande, kontraktskurser också begränsade till kvalificerade kunder och specifika utbetalningars fondbelopp).

/Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se
VALUTAVÄXLING

(Gäller USA som byter valuta - min kommentar)

Valutainlösen är vanligtvis en mycket enkel process. Normalt tar en kund sin valuta till en bank/växlingskontor, kursen kontrolleras och banken/kontoret omvandlar den ursprungliga valutan till en annan valuta i de valörer som kunden väljer. Men under denna mycket unika och historiska bankhändelse, kommer det att vidtas ytterligare försiktighetsåtgärder för att skydda allmänheten från att banken översvämmas av de som önskar boka möte för växling.

Så mycket därför har inlösencentra skapats vid sidan om, med säkerhetspersonal, för att garantera säkerheten för alla inblandade med tanke på den höga volymen av GCR / RV-trafik. Eftersom vad gäller bankerna, så har de haft tid på sig att förbereda sig för denna händelse i flera år, men de vet att allmänheten kommer att vara mycket hetsig. De känner till alla era frågor innan de uppstår, och har redan skrivna svar baserade på väl inövad psykologisk förhandlingstaktik för att maximera sin banks vinst på inlösningen.

Just nu väntar, bokstavligen, tusentals bankanställda på att ni kommer in till deras kontor och börjar GCR / RV växlingsprocessen. Så medan det bara kanske är fyra inledande valutor för inlösen, kommer de alla att generera onormala kursvinster, så därför är bankerna angelägna om att hålla alla lugna, sansade och samlade.

Deras personal i telefonväxel, kassapersonal, chefer och kapitalförvaltare, har alla fått utbildning i att ta itu med era problem snabbt och effektivt; detta så att växlingsprocessen kan flyta smidigt och snabbt. Men växlingsprocessen faktiskt börjar med ert bokade möte via telefon.

Varje operatör kommer att be om ert postnummer, vilka valutor ni äger, och i vilken mängd och valörer. Ur denna information, kommer de att boka in er till en viss filial eller växlingskontor med hänvisning till möjliga insättningskrav.

När ni väl är på deras filial eller växlingsanläggning, kommer de åter att kvalificera er baserat på er identifiering, hur mycket fysisk valuta ni har, valörer, volym och hemadress. Om ni visar överensstämmelse med alla era svar, kommer de sedan tilldela er till nya konton / förvaltningsteam som kommer att hjälpa er i er växling.

Men om ni verkar negativa eller obeslutsamma, eller ännu värre förvirrade, kan de be er att boka om er tid så att andra som är bättre förberedda kan gå före er. Varför? Eftersom bankerna är i branschen för att tjäna pengar, inte skapa vänner … så är mindre drama desto bättre. Så var beredda att lösa in på utsatt tid och snabbt, på ett kontrollerat sätt, eller var beredda att vänta då andra går före er eftersom tid är pengar.

Vi rekommenderar er att komma i tid, vara respektfulla och återhållsamma i er klädsel, ord och handlingar. Dessa är väl utbildade GCR / RV bankirer som inte vill höra berättelser om ert livs kall, eller vad ni ska göra senare samma dag med er plötsliga skänk från ovan. Så var inte på något sätt exalterade före eller efter växlingen, då många av dessa bankanställda kan ha blivit lurade om huruvida GCR / RV är verkligt. Många blev tillsagda att berätta för kunderna som frågade att det var en bluff.

Så gå in och gå ut … gör det bästa ni kan för att maximera denna första valutakorgens tillfälle, och fira i avskildhet i ert eget hem, håll all glädje för er själva i respekt för processen och som artighet till andra som inte är lika lyckligt lottade.

Kom med all er dokumentation i handen, i en välorganiserad mapp, tillsammans med alla era fysiska valutor, inköpskvitton, gåvobrev, juridiska persondokument, skatteuppgifter, befintliga bankkonto dokumentation, liksom en färdig lista över kontantcheckar som ni vill ställa till specifika personer, med specifika belopp. Med detta gjort innan ert växlingsmöte, kommer det att skilja er från 95% av de som växlar in, och eventuellt ge er ett försprång på att bli erbjuden de högre kurserna och / eller högre räntebärande åtgärder.

Kom ihåg, alla banker kan neka tjänster till någon de inte vill arbeta med.

Dessutom, om ni känner behov av att ta med en kollega eller familjemedlem, kommer det att tillåtas, men om nämnda kollega eller familjemedlem visar oro eller otillbörlig negativitet över växlingens kurs eller process, kan det dramatiskt skada er i sista änden. Så kontrollera deras attityder och begränsa deras frågor, särskilt om ni känner att mötet barkar åt fel håll.

Låt tumregeln vara: Mindre Drama = Mer Pengar. Och framför allt, träna på bankförhandling så mycket som möjligt innan ert besök. Kvaliteten på era frågor kommer att visa högre investerings IQ, och därmed kunna påverka kursen och därför potentiellt påverka den kurs och de villkor ni blir erbjudna i sista änden. Varför? Eftersom kontraktpotten är begränsad till ett visst belopp, och bankirerna kommer att söka hög volym och kunder med hög investerings IQ till att erbjuda kontrakts kurser också.

Så förvänta er det värsta, hoppas på det bästa, och få så mycket som ni kan på det mest vänliga och kärleksfulla sättet.

/Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se